Nauka:Izazovi savremenog nastavnog procesa

Na Filozofskom fakultetu u Banja Luci uspješno je odbranio doktorsku disertaciju Refik Trumić, profesor razredne nastave u Osnovnoj školi Đurđevik.Kao prosvjetni radnik sabrao je 26 godina staža učiteljskog poziva, a prije stupanja u prosvjetu radio je u realnom sektoru, jedno vrijeme direktor firme Gradnja.

Svoj doktorski rad branio je pod naslovom “Angažovanost učenika i nastavnika u nastavi i interpersonalni odnosi”.

“Zahvaljujući mom velikom iskustvu u radu s djecom posvetio sam se istraživanju angažovanja učenika i nastavnika u savremenoj i tradicionalnoj nastavi.Posmatrano iz didaktičkog trougla, sa ova tri ključna faktora:nastavnik, učenik i nastavni sadržaji.U savremenoj nastavi je vidljivo da se učenici susreću s novom pozicijom i ulogom koju preuzimaju od nastavnika u situaciji i kad su u prilici da nastavne sadržaje koje uče prezentuju drugim učenicima.Kvalitetni interpersonalni odnosi nastavnika i učenika pozitivno utiču na motivaciju učenika”,ističe dr.Refik Trumić.

Kvalitetnim procesom proučavanja nastavnici poboljšavaju kvalitet angažovanosti učenika u nastavnom procesu na više načina.”Preporuka je da nastavnik podržava djecu tokom nastavnog procesa, da zadaju one zadatke koji predstavljaju izazov i da budu vrijedni rješavanja”, objašnjava dr.Trumić.

Zbog svoje aktuelnosti koju je prepoznala jedna beogradska izdavačka kuća, uskoro bi doktorski rad Refika Trumića na temu”Angažovanost učenika i nastavnika u nastavi i interpersonalni odnosi” mogao biti štampan u vidu knjige, čime će ovaj vrijedan rad biti na preporuci za širu primjenu u odgojno obrazovnom radu./Š.G./