Nove vodo-zagonetke…

Nevjerovatno je da se od 1.jula počela primjenjivati nova obrada utroška vode u stambenim zgradama.Više ne važe vodomjeri u stanovima, već se prema novoj odluci VIK-a potrošnja vode očitava sa glavnog vodomjera, te se to razdjeli prema broju članova svakog domaćinstva.

Ovakav način obračuna potrošnje vode sigurno neće dovesti do ušteda, već samo do još veće potrošnje, ionako nedosatjućih količina vode.Novi obračun potrošnje vode u stambenim zgradama naišao je na oštre reakcije, te su već počele aktivnosti na prikupljanju potpisa za peticiju za ukidanje ovakve odluke.Šta bi se,recimo, desilo da sada i Elektrodistribucija očitava stanje sa jednog mjesta, pa potom razdjeli utrošak struje prema broju domaćinstava, tj.članova porodice?!

Imamo velike probleme u snabdjevanju vodom, pogotovu kada je riječ o višim spratovima, sada nam još dolaze računi mimo individualne potrošnje, već od”čibuka”!Ko će ušićariti, ostaje da se vidi!?/Š.G./