O zaštićenom pejzažu Konjuh na simpoziju u Zagrebu

Još jedno učešće stručnjaka iz BiH zabilježeno je na 6.Internacionalnom botaničkom simpoziju, ovoga puta u Zagrebu, od 30.08. do 01.09.2019.godine. Na ovom eminentnom naučnom skupu okupili su se naučni radnici iz Evrope, a tema je bila iz polja botanike.Učešće je uzelo oko 255 stručnjaka iz bioloških nauka.

Predstavnici iz Bosne i Hercegovine bili su mr.sc. Edin Brigić i doc.dr. Sead Noćajević sa svojim radom ” EKOLOŠKA VALORIZACIJA BIODIVERZITETA ŠUMSKIH VOĆKARICA U ZAŠTIĆENOM PEJZAŽU „KONJUH“ (BOSNA I HERCEGOVINA)” eng.ECOLOGICAL VALORIZATION OF BIODIVERSITY OF FOREST CULTIVARS IN THE PROTECTED LANDSCAPE “KONJUH” (BOSNIA AND HERZEGOVINA.

Pored dva pomenuta autora u ovom radu svoj doprinos su dali Ovčina Jasmina i Musić Admir iz NV CISP-a(Comitato Internazionale Pre Lo Sviluppo Dei Popoli). Bila je to prilika da se istakne značaj Zaštićenog pejzaža Konjuh, te autori su bili pravi ambasadori među naučnom javnošću u Zagrebu, istaknut je multifunkcionalni značaj pomenutog zaštićenog pejzaža.

“Na ovaj način smo približili ljepote Bosne i Hercegovine, prisutni su se interesovali kroz vođenu diskusiju o biodiverzitetu u Zaštićenom pejzažu Konjuh.Osnovni cilj rada je ekološka valorizacija biodiverziteta voćkarica u Zaštićenom pejzažu “Konjuh”. Također, cilj ovog rada je da se utvrdi raznolikost i brojnost posmatranih voćkarica na istraživanom području, te odrediti fitocenološke zajednice u kojima su prisutni istraživani biljni taksoni.Smatramo pozitivnim odlazak na ovakve i slične naučne skupove. Svakako za njih treba i finansijska potpora. Ovom prilikom zahvaljujemo se gradonačelniku Živinica dr. Samiru Kamenjakoviću,koji je imao razumijevanje i dijelo podržao odlazak na ovaj eminentni naučni skup, o kome se pričalo između ostalog i o našoj lijepoj Bosni i Hercegovini , sa akcentom biodiverziteta Zaštićenog pejzaža Konjuh”, rekao nam je dr.Sead Noćajević nakon održanog simpozija u Zagrebu.