Obilježavanje Dječije nedjelje

Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona u okviru obilježavanja Dječije nedjelje od 4. do 10. oktobra 2021. godine upriličilo je niz aktivnosti u saradnji sa organizacijama koje se bave unaprjeđenjem ukupne društvene brige o djeci.

Na području Tuzlanskog kantona u periodu od 30.09. do 10.10.2021. godine planirana je realizacija ukupno 26 akcija i manifestacija posvećenih djeci i unaprjeđenju razvoja društvene brige o djeci. Program obuhvata međunarodni dječiji turnir, dječiji maskenbal, festival dječijeg sporta, sportski treninzi za djecu osnovnih škola i inkluzivni treninzi, izložbe, izleti i promotivne kampanje.

Također će biti realizirane i radionice o uticaju interneta na zdravlje djece, pozitivnoj disciplini u odgoju djece i revidiranju Protokola za postupanje u slučajevima prosjačenja, skitnje, radne eksploatacije i drugih vidova zloupotrebe djece u TK.

Od aktivnosti obilježavanja „Dječije nedjelje” za područje Grada Živinice realizovat će se kroz slijedeće programske aktivnosti:Edukativna radioniuca u organizaciji Crveni križ TK i UG Scena, na lokaciji BKC Živinice,Dječiji maskenbal(CK TK) na Trgu Nesiba Malkića(Gradski bulevar) i Trening sa djecom iz Dječijeg obdaništa u organizacija AK SLoboda Tehnograd./Odjljenje za informisanje/