Obilježen Svjetski dan obrazovanja o zaštiti okoliša

Deklaracija o Svjetskom danu obrazovanja o zaštiti okoliša je usvojena 1972. godine na Konferenciji Ujedinjenih nacija u Štokholmu, gdje se posebno naglašava važnost obrazovanja o zaštiti životne sredine. Naglašena je potreba stvaranja zajedničkih principa i kriterija koji će biti ponuđeni cijelom čovječanstvu kao inspiracija u očuvanju i unapređenju životne sredine.

Obrazovanje za životnu sredinu je dinamičan i participativni proces koji ima za cilj da probudi u ljudima svijest koja omogućava da ekološki problemi budu identifikovani.

Takođe nastoji da identifikuje vezu i nezavisnost interakcija koje se javljaju između okoliša i čovjeka i takođe brine da promoviše harmoničan odnos između prirodne i ljudske aktivnosti kroz održivi razvoj, a sve da bi se osigurala održivost i kvalitet sadašnjih i budućih generacija.

Svjetski dan obrazovanja o zaštiti životne sredine obilježilo je Udruženje Eko-zeleni TK, na čelu sa predsjednikom dr.Muhamedom Omerovićem.Kraj jezera Modrac u Prokosovićima održan je okrugli sto, na kojem su bili prisutni članovi i aktivisti ovog udruženja.

“Moderno društvo suočeno je sa neviđenom ekološkom krizom, što je nametnulo potrebu razvijanja modernog sistema ekološke edukacije koja stvara novu svijest o savremenoj socijalizaciji i humanizaciji odnosa i čovjeka i prirode”, rečeno je na ovom događaju, koji je imao za cilj da se ukaže i na potrebu očuvanja i zaštite jezera Modrac, koje je postalo svojevrsna lokacija za gomilanje otpadnog materijala.