Obrazovanje:Posjeta prečistaču otpadnih voda

Postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda u Živinicama, na lokaciji ušća Oskove u Spreču, bio je u fokusu interesovanje studenata III godine Tehnološkog fakulteta Tuzla, odsjek Hemijskog inženjerstva i tehnologije Tuzla,u pratnji doc.dr. Seada Noćajevića.

Ljubazni domaćin, odgovorni tehnolog Lejla Alagić je upoznala studente sa mehaničkim i biološkim tretmanom otpadne vode, kao i završne faze ispuštanja čiste vode u prirodni recipijenta(rijeku Oskovu).

“Studenti su prošli kompet proces tretmana otpadnih voda od ulaza otpadnih voda do ispuštanja čiste vode. Sam proces se odvija u savremenom sofisticiranom postrojenju koji radi kontinuirano. Studenti su se posebno interesiali za biološki tretman,koji pospješuje denitrifikaciju i nitrifikaciju,kao i način smanja fosfora u otpadnim vodama. Na licu mjesta u laboratoriji demonstrirane osnovne analize koje prate sam proces. Studenti su izuzetno zadovoljni ovoj stručnoj posjeti”, kaže Noćajević.

Upotpunili su znanje iz predmeta Obrada industrijskih otpadnih voda.Od direktora fabrike za tretman otpadnih voda Hidajeta Mahmutbegovića i glavnog tehnologa Lejle Alagić dobili su poziv za volontiranje i samostalnim izvođenjem analiza, što im to može pomoći u budućem profesionalnom poslu hemijskog inženjerstva./Tim za medije/