Od danas Glas TK na kioscima

Od danas na kioscima možete kupiti novi broj Glasa TK. Između ostalog čitajte:
Šta građanima Tuzle nude kandidati za gradonačelnika (Almir Arnaut, Mirnes Ajanović, Derviš Čičko i Halid Žigić), intervju sa Omerom Berbićem, Adnan Bijelić i Nermin Tursić u borbi za gradonačelničku poziciju u Srebreniku, kolumna Zlatka Dukića “Duboko disanje”.

Takođe u novom broju Glasa TK čitajte novosti s područja gradova i općina Tuzlanskog kantona, prilozi iz poduzetništva, kulture , sporta…Glas TK daleko se čuje!