Od danas otvoreni kafići-15.maja javni prevoz

Federalni štab civilne zaštite donio je naredbu da u FBiH s radom počnu ugostiteljski objekti, odnosno ljetne bašte i kafići. Već od danas dozvoljeno je pružanje usluga ugostiteljskim objektima svih kategorija i hotelima na otvorenom prostoru (bašte i terase), uz poštivanje posebnih epidemioloških mjera.

U ugostiteljskim objektima, kako je odlučeno, zabranjuje se upotreba i konzumiranje nargila. Ugostiteljski objekti u FBiH zatvoreni su od 18. marta zbog pandemije koronavirusa.

Donesena je i naredba o početku rada javnog prevoza. Pokretanje gradskog saobraćaja planirano je od 15. maja, a dozvoljeno je ponovno uspostavljanje linijskog i vanlinijskog prevoza.

Na kantonalnim štabovima civilne zaštite je da razmotre mogućnost rada obrazovnih ustanova, vrtića i autoškola. Naloženo je kantonalnim ministarstvima zdravstva i zavodima za javno zdravstvo da propišu procedure rada za sve kategorije kojima se dozvoljava rad, kao i da te iste procedure budu javno objvaljene na njihovim službenim stranicama. Također, odobrava se rad i privatnim stomatološkim i zubotehničkim laboratorijama u FBiH.

Sve kategorije kojima je dozvoljen rad moraju se pridržavati i poštivati epidemiološke mjere.Ovo je druga faza ublažavanja mjera zbog povoljne epidemiološke situacije u Federaciji Bosne i Hercegovine./Tim za medije/