Štrajk zaposlenih RMU Đurđevik

Na vanrednoj sjednici Radničkog sindikata RMU Đurđevik i Sindikata organizacije RMU Đurđevik, koja je održana 17.05.2021.godine u 11 sati, donešena je odluka da Vas upoznamo o novonastaloj situaciji u RMU Đurđevik:jutros od 7 sati u RMU Đurđevik došlo je do obustave rada(radnički neposluh), te su radnici iznijeli svoje zahtjeve:

1.Obezbijediti potreban repromaterijal za nesmetano odvijanje proizvodnog procesa
2.Obezbijediti potreban broj izvršilaca u proizvodnom procesu

Obrazloženje
Prema važećoj odobrenoj projektno-tehničkoj dokumentaciji po kojoj se izvode radovi u pogonu Jama i PK Višća za nesmetano odvijanje proizvodnog procesa Uprava RMU Đurđevik je dužna obezbijediti sav potreban repro materijal i potrebnu radnu snagu, kako bi proizvodnja bila u planiranim količinama(izrada jamskih prostorija, otkrivka na površinskim kopovima i proizvodnja uglja iz Jame i PK Višća).Evidentan je nedostatak repromaterijala u oba proizvodna pogona, ali je vrhunac nedostatak nafte na PK Višća, koji traje više od mjesec dana.Sva mehanizacija na PK Višća je u ispravnom stanju.Nedostatkom nafte i nesmetano odvijanje proizvodnog procesa u četverobrigadnom sistemu dovodi do ozbiljnog narušavanja sigurnosti objekta PK Višća i PK Potočari, a samim tim i do sigurnosti mehanizacije i uposlenih u RMU Đurđevik.
U pogonu Jama evidentan je nedostatak radne snage(prekid radnog odnosa po ugovoru na određeno vrijeme), što direkrtno ugrožava sam objekat Jame kao proizvodnog pogona i ostatak uposlenih koji je mali broj.Suočeni smo da 27.05.2021.godine još 20 uposlenih u proizvodnom procesu ide na prekid zbog isteka Ugovora o radu.Zbog svega gore navedenog od direktora RMU Đurđevik zahtjevamo da hitno , a najduže u roku od 24 sata riješi gore navedene zahtjeve, kaže se u Odluci Radničkog sindikata RMU Đurđevik i Sindikalne organizacije RMU Đurđevik.