Održana predavanja u okviru kampanje “Sigurni na mreži”

U okviru realizacije aktuelne javne kampanje “Sigurni na mreži”, službenici Uprave policije MUP-a TK/Sektor kriminalističke policije/Odsjek za seksualne delikte, maloljetničku delinkvenciju i nasilje u porodici, održali su edukativna predavanja učenicima Mješovite srednje škole Gračanica, Osnovne škole “Lukavica” (grad Gračanica) i Mješovite srednje škole Živinice.

Tokom predavanja, učenicima su prezentovani osnovni načini zaštite od zloupotrebe računara i računarskih mreža, ličnih podataka, zaštitite od neprimjerenog sadržaja na društvenim mrežama, zaštite od iskorištavanja i zlostavljanja djece – maloljetnika u digitalnom okruženju, te kome i na koji način prijaviti svaki oblik kompjuterskog kriminala.

Naime, riječ je o prvim od niza planiranih edukativnih predavanja u okviru realizacije navedene kampanje na području Tuzlanskog kantona, a čiju ciljnu grupu čine učenici osnovnih i srednjih škola./MUP TK/