Održana svečanost povodm Dana gluhih i Znakovnog jezika

Udruženje gluhih i nagluhih Grada Živinice danas je održalo proslavu „Međunarodne sedmice gluhih i Znakovnog jezika”.Prigodan referat podnio je Ibrahim Čurić-Baja, gost iz Bugojna.U svom referatu ukazao je na značaj sedmice koju obilježavaju, a između ostaog je rekao:

“Okupljanja, druženja i međusobna razmjena iskustava gluhih i nagluhih osoba je jedan od osnovnih vidova njihove repatrijacije u cjelokupnom tretmanu prevladavanja poteškoća uzrokovanim invaliditetom.

Međunarodna sedmica Gluhih i Znakovnog jezika slavi se u cijelom svijetu svake godine posljednje sedmice u septembru mjesecu . Cilj obilježavanja Međunarodnoe sedmice gluhih i Znakovnog jezika je podizanje svijesti javnosti o specifičnim problemima i potrebama gluhih lica, što je jedna od osnovnih pretpostavki za poboljšanje njihovog položaja u društvu i kvalitete života. Posljedica senzibilizacije javnosti bila je upoznavanje i pronalaženje načina za rješavanje te specifične problematike.

Provedene aktivnosti rezultiraju i boljom educiranošću gluhih lica o sredstvima koja su korisna za njihovu bolju i jednostavniju komunikaciju, čime je omogućena integracija u širu društvenu zajednicu i poboljšanja kvaliteta života ove populacije lica sa invalidtetom”,rekao je između ostalog Ibrahim Čurić, koji je potom otpjevao pjesmu”Tebe nema moja više nisi”, te tako na kraju dobio apaluze prisutnih.

Predsjednik Udurženja gluhih i nagluhih Živinice Vehid Fejzić je govorio o potrebe većeg razumjevanja za ovu kategoriju naših sugrađana:

“Potrebni su nam novci za štampanje rječnika Znakovnog jezika, kako bi pomogli educiranje našeg članstva.Naše udruženje broji 48 članova, mada na području Grada živinice imamo preko 80 osoba iz ove kategorije.Imamo velike probleme komunikacije, koje je posebno usložnjeno pojavom pandemije COVID-19 zato što imamo maske na licu te nas teže razumjevaju kad smo kod ljekara i raznim šalterima pošto nam ne mogu čitati sa usana”.

Ispred gradske uprave rad Udruženja gluhuh i nagluhih pozdravio je i uputio četitke Suvad Butković-zamjenik gradonačelnika:

“Posebnu pažnju poklanjamo osobama gluhih i nagluhih i vrata naše lokalne administracije su im uvijek otvorena.U ime grdaske uprave čestima Sedmicu gluhih i Znakovnog jezika, sa željom da naša saradnja bude još bolja.U našem Budžetu ima mjesta za Udruženje i rado pomažemo, tako da ćemo i dalje nastaviti s tom praksom”,rekao je Butković.

U završnom djelu svečanosti dojeljene su zahvalnice za uspješan rad i saradnju.U ime Gradske uprave zahvalnicu je primio Suvad Butković, a od članova priznajnja u vidu zahvalnice dobili su Edison Edo Adrović, Vahid Fejzić, Jakub Karić i Zahir Tuholjaković./Š.G./