Oglas Udruženja gluhih i nagluhih

Molimo sve one koji dobro poznaju Znakovni jezik i znaju potpuno da komuniciraju sa gluhim licima i žive na području Tuzlanskog Kantona da se prijave u Udruženje gluhih i nagluhih Grada Živinice putem e maila na adresu: ugnzivinice@gmail.com.

To nam je potrebno zbog eventualnog pružanja pomoći u komunikaciji gluhim licima putem Znakovnog jezika na području Grada Živinice, najkasnije do 28.februara 2022.godine.
Prednost imaju djeca gluhih roditelja i lica koja u familiji imaju gluha lica i poznaju problematiku gluhih”.

Unaprijed se zahvaljujemo./Udruženje gluhih i nagluhih Grada Živinice-dopredsjednik
Edis Adrović/