Okrugli sto: „Tuzla želi da diše“!

Zdravstvene posljedice zagađenog zraka, problem polutanata u Tuzli, stručne preporuke ijavno zagovaranje za bolje okruženje neke su od krucijalnih tema razmatranih na okruglomstolu „Tuzla želi da diše“ kojeg su organizirali mladi aktivisti/ce u sklopu projekta „Mladi začist zrak“ kojeg realizuje Centar za ekologiju i energiju u partnerstvu sa UNICEF-om.

Zbog povećanog broja građana sa respiratornim i kardiovaskularnim oboljenjima, štetnoguticaja zagađenog zraka na sve i velike zabrinutosti za sopstvenu budućnost, mladi suujedinjeni i odlučni za naše bolje sutra.

„Paradigma našeg djelovanja je solidarnost izajednički rad na području reduciranja zagađenja zraka u svrhu boljeg života u našem gradu“-rekla je danas na okruglom stolu Maja Ibričić , učesnica projekta i volonterkaCentra za ekologiju i energiju.

Problematika sa kojom se suočavamo pružila je na okruglom stolu mogućnost mladima daiskažu svoje stavove i otvorila prostor za konstruktivnu diskusiju sa relevantnim akterima.Stručnjaci koji su podržali aktivizam i angažman mladih na polju zagovaranja za bolje sutrasložili su se kako su upravo mladi stub svake promjene u društvu i da ne smiju odustati natom putu.

Džemila Agić, dirketorica Centra za ekologiju i energiju u Tuzlinaglasila je važnost javnog istupanja mladih kao idealne platforme za jačanje sopstvenihkapaciteta, ali i propagiranja prijeko potrebnih rješenja kada je u pitanju rastući problemzagađenja zraka u Tuzli.Kampanju, odlučnost i aktivnosti mladih podržali su stručnjaci iz Centra za ekologiju ienergiju, univerzitetski i školski profesori, sugrađani, vršnjaci i mnogobrojni drugi relevantnisudionici okruglog stola.

Inače, projekat „Mladi za čist zrak“,kojeg realizuje Centar za ekologiju i energiju Tuzla upartnarstvu sa UNICEF-om, okupio je mlade ekološke aktiviste iz 5 bosanskohercegovačkih gradova: Tuzle, Ugljevika, Sarajeva, Zenice i Brčkog./Amira Kunto/