Osnaživanje žena za akcije u zajednici Grad Živinice

U skladu sa potpisanim Sporazumom o saradnji na projektu „Osnaživanje žena za akcije u zajednici“, Udruženje Amica Educa i Grad Živinice poziva nezaposlene žene sa najmanje završenom srednjom stručnom spremom da se prijave i uključive u nove aktivnosti / radionice:

Radionice  IZRADA PROIZVODA DOMAĆE I KUĆNE RADINOSTI učesnicama će ponuditi znanja i besplatan materijal za izradu različitih proizvoda (zdrava hrana; prirodna kozmetika; odjeća i dodaci od prirodnih tkanina; ukrasni i upotrebljivi predmeti; nakit; čestitke; i sl.) kao i znanja vezana za pakiranje, reklamiranje i prodaju proizvoda.  Izrađene proizvode učesnice će moći prodavati u toku ili nakon završene edukacije (u 2020.g.) kada će biti organizirana dva prodajna sajma. Na taj način, učesnice će dobiti mogućnost ostvarivanja vlastite zarade. Radionice Izrade proizvoda počinju 09. oktobra i trajaće ukupno 15 dana koji će biti raspoređeni u periodu oktobar 2019 – april 2020.g.

Radionice POSLOVNE VJEŠTINE učesnicama će ponuditi znanja vezana za povećanje šansi za pronalazak zaposlenja (pisanje motivacionog pisma i biografije po EU standardima, istraživanje i pronalaženje potencijalnih poslodavaca, priprema za razgovor za posao) te pokretanje i održavanje vlastitog malog biznisa (osmišljavanje i provjera poslovne ideje, osnove izrade poslovnog plana, istraživanje tržišta, reklamiranje i prodaja proizvoda/usluge, uspješno vođenje malog biznisa). Radionice Poslovnih vještina radionice počinju 06. novembra 2019.g. i trajaće ukupno 15 dana raspoređenih u period novembar 2019 – maj 2020.g.

Radionice PORODIČNA DINAMIKA učesnicama će ponuditi znanja vezana za Spoznavanje vlastite snage, vrijednosti i promjena koje žele napraviti, uviđanje snage i slabosti vlastite porodice, razumijevanje uloge i ponašanja članova porodice, pronalaženje načina opuštanja u stresnim situacijama, preuzimanje više brige o sebi i povećanje unutarnjeg mira. Radionice Porodične dinamike počinju 14.oktobra 2019.g., i trajaće ukupno 9 dana raspoređenih u periodu oktobar – novembar 2019.

Radionice se održavaju na adresi: Ulica Meše Selimovića do broja 19 (iza JU Gimnazija Živinice).
Učešće na svim radionicama je BESPLATNO. Učesnicama je obezbjeđen materijal i osvježenje.

Zainteresirane nezaposlene žene mogu se informirati i prijaviti na broj telefona (035)743-380 ili e-mail info@opcinazivinice.ba, kontakt osoba Nermina Mahmutbegović, ili na (035) 248-910 i info@amicaeduca.ba, kontakt osoba – Tenzila Hujdur.
Više informacija o projektu možete naći i na facebook grupi – Osnaživanje žena za akcije u zajednici – Grad Živinice.

  1. Radionice POSLOVNE VJEŠTINE

Učešćem na ovoj radionici učesnice će steći znanja i vještine koje im mogu pomoći u povećanju šansi za pronalazak zaposlenja i/ili u pokretanju vlastitog malog biznisa. Radionice će obuhvatiti slijedeće teme: Kako napisati motivaciono pismo i CV (biografiju) po EU standardima; Kako istražiti i pronaći potencijalne poslodavce; Kako se pripremiti za razgovor za posao; Kako se predstaviti poslodavcu na najbolji mogući način;  Kako osmisliti i provjeriti svoju poslovnu ideju; Kako izraditi svoj poslovni plan; Kako istražiti tržište, reklamirati i prodati svoj proizvod ili uslugu; Kako uspješno voditi i održati svoj mali biznis.

Radionice Poslovne vještine će se održavati u slijedećim terminima: 25.-26.februar, 18.-20.mart, 18.-19.maj, 13.-14.juni, 04.-05.juli, 19.-20.septembar 2019.g. u vremenu od 11.00 do 14.00 sati.

  1. Radionice LIČNE I KOMUNIKACIJSKE VJEŠTINE

Učešćem na ovoj radionici učesnice će steći znanja i vještine koje im mogu pomoći kako bi vodili jasnije i usmjerenije razgovore, prevladali konflikte i bile zadovoljnije sa sobom. Radionica će obuhvatiti slijedeće teme: Kako prepoznati i razumijeti iskazati osjećanja i potrebe; Kako prepoznati ono što se krije iza riječi drugih ljudi; Kako se manje ljutiti i lakše se nositi sa ljutnjom drugih ljudi; Kako uspostaviti bolji odnos sa sobom i drugim osobama; Kako osjetiti više radosti u životu; Kako se bolje pobrinuti za sebe.

RadioniceLičnekomunikacijskevještine će se održavatiu slijedećimterminima: 27.-29.mart, 24.-26.april; 30.-31.maj 2019.g. u vremenu od 11.00 do 14.00 sati.

Radionice će se održavati u uliciMešeSelimovića (iza JU Gimnazija ) u Živinicama.

Učestvovanje na radionicama je besplatno. U pauzama radionica je obezbjeđeno osvježenje i užina te zajednički ručak po završetku edukacije. Za učešće na radionicama nije potrebno nikakvo predznanje niti iskustvo iz ove oblasti. Dovoljno je imati želju da učinite nešto dobro za sebe i volju da pozitivno utičete na kvalitetu svog života.

Svezainteresiraneženemogu se informiratiiprijaviti u Udruženje Amica Educa putemtelefona 035/248-910 i e-maila info@amicaeduca.ba (KontaktosobaTenzilaHujdur).

Više informacija o Udruženju Amica Educa na www.amicaeduca.ba ili na facebooku Amica Educa Više informacija o projektu može se naći na facebook grupi – Osnaživanje žena za akcije u zajednici  Općina Živinice./Ivona Erdeljac-direktorica Udruženja/