PD Drenik:Održan VI Kamp mladih CK Živinice

U periodu od 20.do 23.avgusta na lokalitetu PD “Drenik” održan je VI Kamp mladih Crvenog križa Grada Živinice.Na kampu su bili prisutni predstavnici iz organizacija:

CK Živinice, CK Stari Grad, CK Tuzla, CK Lukavac, CK Orašje, CK Centar, CK Novo Sarajevo, CK Ilidža, CK Ilijaš, CK Bosanska Krupa, CK Cazin, CK Bihać, CK USK, CK Maglaj, CK Žepče, CK Mostar i predstavnica Kluba volontera CK TK.

Jedan dan smo imali i posjetu članica Sekcije “Zlatna dob”.

Tema kampa je bila “Antistres terapija i psihosocijalna podrška”, a obrađena je i standardna Diseminacija, te teme koje se tiču komunikacije radio vezom i standarda šatorskih naselja. Edukatori su bili volonteri i osoblje iz strukture CK TK.

Učesnici su imali priliku da se upoznaju sa okruženjem u kojem se nalazi PD “Drenik” i stazama koje ga okružuju, dok je jedan dan bio rezervisan za aktivnosti na bazenu.

Svi gosti su bili smješteni u šatorskom naselju koje je pripremio logistički tim Crvenog križa Grada Živinice, a ishrana je distribuirana od strane kuharskog tima Crvenog križa Grada Živinice. Svu logističku opremu za potrebe održavanja kampa, ustupio je Crveni križ Tuzlanskog kantona, te im se ovom prilikom posebno zahvaljujemo.

Ovo je bila prilika da se mladi međusobno upoznaju i da razmijene iskustva, a pored toga da nauče nešto novo i to primjene u svojoj lokalnoj zajednici.

Crveni križ Grada Živinice već šestu godinu realizuje Kamp mladih. Sve to ne bi bilo moguće bez sponzora i donatora, kojima se ovom prilikom iznimno zahvaljujemo za doprinos i podršku koju nam pružaju. Hvala vam što cijenite naš rad.Veliko hvala i PD “Drenik” Živinice koji nam svake godine ustupi kompletan kompleks za sve naše potrebe i potrebe gostiju./Tim za medije/