Peti ciklus ZIPSpro seminara počinje 18. decembra u Zenici

SARAJEVO, 13. decembar 2018. godine – U okviru Kontinuirane profesionalne edukacije računovođa i revizora Privredna štampa d.o.o. Sarajevo organizuje peti ciklus ZIPSpro seminara, koji će biti održani u Zenici, Sarajevu, Tuzli i Mostaru.

Teme seminara su: Pripremne radnje za izradu financijskih izvještaja i obračun PDV-a na kraju godine; Otpis i/ili ispravka vrijednosti potraživanja –računovodstveni i porezni tretman; Popis imovine i obveza; Saldiranje poslovnih knjiga obveznika samostalne djelatnosti; (Ne)oporezivanje dividendi i udjela kao prihoda po osnovu učešća u raspodjeli privrednih društava; MSFI 16 – najmovi i MSFI 15 – prihodi od ugovora s kupcima; Aktuelne izmjene i dopune Zakona o radu u Federaciji BiH. Sve teme su prilagođene aktuelnim potrebama računovodstveno-finansijske i revizijske profesije.

O navedenim temama govorit će, Fuad Balta, dipl.ecc, dr.sc. Jozo Piljić i Mensur Hadžimusić, advokat.

Seminari će biti održani 18. decembra u Zenici u hotelu „Zenica“, 19. decembra u Sarajevu u hotelu „Holiday“, 20. decembra u Tuzli u hotelu “Tuzla“ i 21. decembra u Mostaru u hotelu „Mostar“.

Seminari se priznaju sa sedam (7) bodova kontinuirane edukacije u računovodstvenoj profesiji, koji se učesnicima upisuju u evidencijske knjižice.

Zbog ograničenog broja mjesta, za sve učesnike seminara potrebna je prethodna prijava prisustva.

Više informacija o seminarima i načinu prijave dostupno je na web stranici www.privrednastampa.biz

O ZIPSpro edukaciji:
ZIPSpro je jedinstvenigodišnji program edukacijezaračunovođe, revizore i finansijske radnike i objedinjuje pretplatu na ZIPS sa serijom seminara posvećenih aktuelnim temama računovodstveno-finansijske i revizijske profesije. Po pet pojedinačnih seminara godišnje održava se u Sarajevu, Tuzli, Zenici i Mostaru.Svi seminari se priznaju kao Kontinuirana profesionalna edukacija (KPE) za računovođe, revizore i finansijske radnike uz dodatnih osam bodova/sati po osnovu pretplate. Time se ostvaruje potrebni godišnji fond bodova/sati KPE i bodovi se upisuju u evidencijske knjižice./Selma Džinić/