PMF Tuzla: Takmičenje matematičara u subotu

Na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Tuzli u subotu, 23.03.2019. godine, održat će se Kantonalno takmičenje iz matematike, u organizaciji Prirodno-matematičkog fakulteta, u suradnji sa Pedagoškim zavodom TK i Udruženjem matematičara TK.

Ceremonija otvaranja će se održati sa početkom u 9.00 sati, dok samo takmičenje počinje u 10.00 sati.

Ovaj festival nauke i popularizacije bavljenja fundamentalnim disciplinama sa primjenama u skoro svakom aspektu života među mladim ljudima učestvovat će do sada registrovanih 175 učenika iz 29 srednjih škola sa područja TK, u pratnji 46 nastavnika matematike.

“U okviru aktivnosti planiranih toga dana, pored samoga takmičenja, učenicima ćemo predstaviti Prirodno-matematički fakultet i nove nastavne planove i programe koje smo prošle godine reformisali u suradnji sa partnerima iz privrede, pretežno IT sektora, te dodatno upoznati i naše kolegice i kolege srednjoškolske nastavnike sa istim i mogućnostima zaposlenja mladih matematičara.

Novi studijski program “Matematika”, u primjeni od 2018. godine, ima tri moderna usmjerenja: “Teorijska kompjuterska nauka”, “Primjenjena matematika” i “Edukacija u matematici”, a sva usmjerenja, pored savremenosti i usklađenosti sa najboljim studijskim programima širom Europe i svijeta, uključuju i stručnu praksu tokom studija tokom koje će naši studenti biti u prilici primijeniti stečena znanja u privredi”,rekao je dekan PMF Tuzla Vedad Pašić.

Ovo je druga godina za redom da je tuzlanski PMF domaćin ovog takmičenja, te to već sada postaje tradicija koju se nadamo nastaviti još mnogo godina u budućnosti, te da nauka nađe svoj stalni dom tamo gdje joj je i mjesto – na Prirodno-matematičkom fakultetu. Nadamo se da će održavanje i drugih takmičenja iz oblasti fundamentalnih nauka od sada pronaći svoj dom na PMF-u, te time inspirisati što više mladih ljudi da studiraju ovu oblast koja je jedna od najdeficitarnijih i najtraženijih na našem tržištu rada./Tim za medije/

Dobro došli na naš i Vaš PMF!