Počinje zimsko računanje vremena

U skladu sa Zakonom o računanju vremena, zimsko računanje vremena počinje u nedjelju, 25. oktobra. Zimsko računanje vremena počinje tako što će se kazaljka na satu pomjeriti za 60 minuta unazad.

Tako će se vrijeme u 3 računati kao 2 sata.Sa zimskim računanjem vremena sunce će ranije izlaziti, ali će ranije i zalaziti zbog čega će dani imati više svjetla u jutarnjim i manje svjetla u popodnevnim satima.

Prelazak na ljetno vrijeme uveden je 1916.godine u zemljama sjeverne Evrope, a od tada ga je prihvatilo oko 70 zemalja.