Pokrenuta inicijativa za usvajanje Zakona o šumama

Problematika nekontrolirane sječe šume na području općine Prozor – Rama poznata je dobro svim građanima ove općine. Prepoznat je i glavni uzrok problematike – nepostojanje zakona o šumama na nivou FBiH i na nivou Hercegovačko – neretvanskog kantona. Prikupljeni potpisi poslat će se na Parlament FBiH i Skupštinu HNK.

Građani općine Prozor-Rama i Općina Prozor-Rama zajedno sa Aarhus centrom u BiH pokreću inicijativu o donošenju Zakona o šumama, uz slogan „ŠUME PROZOR – RAME NISU SAME“.

Potpisivanje inicijative održava se danas, 10.04.2023. i sutra, 11.04.2023. ispred zgrade Općine Prozor Rama sa početkom u 10h.

Šume na području općine Prozor- Rama smatramo značajno degradiranim jer ne postoji Zakon o šumama Federacije BiH kao ni kantonalni Zakon o šumama. Aktualna situacija u kojoj dominira nered i bezakonje u gospodarenju šumama na području Hercegovačko neretvanskog kantona može se riješiti jedino zaustavljanjem nelagalnih sječa i krađe šuma na području cijelog Kantona, a posebno na području općine Prozor-Rama i sankcionisanjem odgovornih za izvršene krađe šuma i za nečuvanje šuma od strane odgovornih institucija i pojedinaca.

Donošenje Zakona o šumamam HNK koji bi regulirao ovu oblast je mjera o važnosti koju nije potrebno posebno obrazlagati. Gospodarenje šumama se mora temeljiti na načelima šumarske znanosti i zakonskim propisima, što na području ovog Kantona nije slučaj. Obnova šume mora se vršiti na zakonitostima prirodne obnove i pošumljavanja.

Nažalost, na prostoru općine Prozor- Rama i na području mjesne zajednice Orašac, šuma se nemilice eksploatiše i niko za takvo što ne snosi odgovornost jer ne postoji zakon koji bi ovo pitanje regulisao. Pri tome vrijedi napomenuti da općina Prozor-Rama raspolaže sa oko 47,7 hiljade hektara ukupnih površina i spada među tri najveće općine u HNK-u.

ZAKON NAM JE NUŽAN ZA SPAS PREOSTALE ŠUME, ZA OBNAVLJANJE UNIŠTENE ŠUME I ZA OMOGUĆAVANJE NORMALNOG ŽIVOTA NAŠIH ŽITELJA KOJI SE POKUŠAVAJU IZBORITI SA TEŠKIM KRIMINALNOM U OVOJ OBLASTI.

Projekt „ ZAŠTITIMO NAŠE ŠUME!” provodi “Udruženje Resursni Aarhus centar u BiH”, u okviru šireg programa „Podrška građanima u borbi protiv korupcije“ koji implementiraju Centri civilnih inicijativa (CCI), kao glavni implementator uz finansijsku podršku američkog naroda putem Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID)./Amila Čitak/