Portreti nagrađenih prosvjetara:Prof.Esad Bajrić

Danas je 5.oktobar, Svjetski dan učitelja, pa je tim povodom, u BKC TK održana svečana akademija.Već po tradiciji na ovakvom prazničnom danu uručena su priznanja za životno djelo nastavnicima osnovnih i srednjih škola,te predškolskih ustanova.

Nagrada za životno djelo stigla je i prosvjetaru OŠ Dubrave Esadu Bajriću.Bajrić je osnovnu školu završio u svom rodnom kraju u Dubravama, srednju u Živinicama, a potom je stekao zvanje nastavnika tehničkog odgoja na Pedagoškoj akademiji u Tuzli.Na Filozofskom fakultetu u Sarajevu, školovanjem uz rad, završava odsjek “Pedagogije”.

Na radnom mjestu nastavnika TO postizao je zapažene rezultate u nastavnom i vannastavnom radu i za svoj uspjeh dobio je više priznanja sa raznih učeničkih takmičenja od opštinskih, do kantonalnih, federalnih i državnih.Od 2002. godinine radi kao pedagog škole u OŠ Dubrave, gdje je takođe postizao zapažene rezultate,kako u radu škole u Dubravama, tako i aktiva pedagoga opštine Živinice i Udruženju pedagoga TK.U svojstvu pedagoga redovno je angažiran od strane Pedagoškog zavoda TK i resornog Ministarstva kao spoljni saradnik u”komisiju za polaganje stručnih ispita pedagoga pripravnika, kao učešća u komisiji Ministarsta za realizaciju programa ispitivanja nivoa znanja učenika osnovnih i srednijih škola, te kao i član komisije za polaganje eksterne mature u srednjim školama.

Uspješno je obavljao funkciju direktora OŠ Dubrave u periodu 2009.do 2012.godine, gdje je pokazao punu odgovornost i stručnost kada je u pitanju pomoć kolegama u obavljanju svakodnevnih odgojno obrazovnih zadataka, ali i stvaranju boljih uslova za rad u školi.Prilikom vrednovanja rada škola od strane PZ TK redovno bi OŠ Dubrave zauzimala 2.mjesto na općinskom nivou i bila među 25 na području TK.Njegova ocjena svake školske godine bila je “naročito uspješan”.Naročito se isticao i u stvaranju boljih uslova za realizacaiju odgojno obrazovnih zadataka škole.U te namjene obezbijedio je preko 200 hiljada KM mimo osnovnog fonda za finansiranje.

“Kolega Esad Bajrić je ponovno izabran na mjesto direktora OŠ Dubrave u mandatnom periodu 2016-2020.godina, a do tog perioda radio je kao pedagog škole.U tom periodu OŠ Dubrave bila je prepoznatljiva i šire od općinskih granica, kada je realizovao niz projekata od vladinih i nevladinih organizacija, te na taj način mimo osnovnog fonda finansiranja obezbijedio preko 300 hiljada KM”, kaže nam direktor OŠ Dubrave Sanel Mumić.

Danas, kada je primio visoko priznanje za životno djelo Esad Bajrić nam je rekao:

“Zadovoljan sam i ponosan za ovo veliko priznanje, koje govori da je cio moj prosvjetarski period bio u funkciji realizacije školskih planova i programa, a sve za dobro mladih generacija koje smo vaspitavali i podizali.Do septembra naredne godine obavljam poslove školskog pedagoga, kada odlazim u penziju.Još jednom ističem da sam zadovoljan, posebno i zbog toga što sam gotovo cio radni vijek proveo kao nastavnik, pedagog i direktor u školi gdje sam učio svoja prva slova i mislim da je će to uvijek biti moj najveći uspjeh, na koji će me podsjećati dnašnje visoko priznanje”,rekao nam je profesor Bajrić./Š.G./