PREC: Obilježen Svjetski dan žena na selu

Dinamika žene pri Udruženju porodica Porodični ruralni edukativni centar PREC Živinice i ove godine obilježila je Međunarodni dan žena na selu.

Kako bi skrenule pažnju na položaj žena sa sela i ukazali na sav rad, trud i znanje koje ulažu kroz neformalno obrazovanje kako bi došli do kvalitetnijih proizvoda, ponuda sa sela, jučer su na Sajmu proizvoda žena sa sela u Tuzli, u okviru organizacije Udruženja Viva ženeTuzla izlagale svoje domaće (prerađene) proizvode i ponude. Također su imale susrete sa drugim Udruženjima žena kao i sastanak, razgovor o mogućoj budućoj saradnji sa Udruženjem žena Čarakovo Prijedor i Udruženje žena Prijedorački izvor . Kroz prvu obuku odraslih iz oblasti Agroturizma PREC od 9 polaznika sa ukupno 130 sati obuke, prošlo je 7 žena.

Inače, Svjetski dan žena na selu obilježava se 15.oktobra. Sama ideja pokrenuta je na konferenciji UN posvećenoj ženama održanoj u Pekingu 1995. godine. Tako je dogovoreno da se 15. 10. posveti svim seoskim ženama u svijetu kao i njihovim problemima. Bosna i Hercegovina se obavezala na provođenje međunarodnih dokumenata koji se bave pitanjima žena na selu, među kojima su Konvencija o eliminaciji svih oblika diskriminacije žena u članu 14. i Pekinška deklaracija i Platforma za akciju. Uloga žena u ruralnim sredinama je od posebne važnosti u proizvodnji hrane, što pokazuje i obilježavanje Svjetskog dana hrane 16.oktobra, kao i obilježavanje Dana borbe protiv siromaštva 17.oktobra.

Na selu žene rade iste poslove kao i muškarci i dodatno brinu o domaćinstvu i porodici. Kakve su im plate, penzije i imaju li ih uopće, jesu li zdravstveno osigurane, jesu li žrtve nasilja u porodici, imaju li pristup obrazovanju, društvenom životu, kakav je njihov pravni i ekonomski status, pitanja su o kojima se malo i rijetko govori u javnosti. Žene u ruralnim sredinama imaju važnu ulogu u ekonomskom opstanku svoje porodice i zajednice, međutim, dobijaju malo ili gotovo nimalo priznanja za svoje napore i često im je uskraćen pristup rezultatima njihovog rada ili koristima razvojnog procesa. Iako formalno imaju ista prava, ne uživaju ih uvijek u istoj mjeri sa muškarcima. To je najčešće posljedica tradicije i patrijarhalnih odnosa u seoskim domaćinstvima koje žene stavljaju u podređen položaj. Upravo to pokazuje da postoji prostor za akciju i poboljšanje pozicije žena u seoskim sredinama. Udruženje PREC Živinice kroz razne akcije i poduhvate želi da poboljša položaj žena na selu./Press PREC/