PREC: Studijska posjeta Francuskoj

Još jedna edukativna posjeta realizovana je ovih dana u Francuskoj.Polaznice obuke agroturizma za mlade ( Emina Mujčinović i Medina Čaušević), polzanice obuke iz agrturizma za odrasle i članice UO PREC ( Nesiba Nurkić, Muamera Bojić, Ajiša Čaušević), te predavač u okviru obuka agroturizma PREC i prof.na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu (Almir Peštek), buduća Predsjednica PRECa u Srebreniku ( Azra Babić), zaposlenica Udruženja PREC (Jasmina Maslić) i prevoditeljica FR/BHS (Lejla Taljić) u studijskoj/praktičnoj obuci su bili u Francuskoj od 1. do 8.Aprila 2019.godine.

Mladi su i dalje na praktičnoj obuci u Francuskoj, gdje će ostati do 20.aprila 2019.godine. U Francuskoj su ih dočekali predstavnici škole MFR la Palma gdje su se upoznali više sa školom i teritorijom Lyona i projektima na kojima zajednički rade sa PREC Živinice (Dinamika žene i agroturizam). Imali su suret u Regionalnoj federaciji MFR AURA sa kojima je PREC partner.

Zahvaljujemo se predstavnicima MFR La Palma na toplom i edukativnom dočeku i susretu.

Drugi dio studijske posjete bio u regiji Chatte, gdje su nas srdačno dočekali predstavnici MFR Chatte, direktor Andre Roux, Beatrice Feron koja je koordinisala posjetu uz podršku i drugih predavača u ovoj školi. Na studijskom putovanju predstavnici PREC-a imali su priliku se upoznati sa Poljoprivredom i turizmom FR: Pedagoškim farmama, Procesom proizvodnje i prerade kozijeg mlijeka (Farme koza), Procesom prerade soka i džema (MFR Moirans);

Susret sa učenicima MFR Chatte Viša škola poljoprvrede koji planiraju imati krajem 2019 godine studijsku posjetu u BIH/PREC, upoznavanje sa mrežom turizma i agroturizma”Bienvenue a la Farm” FR, Posjeta farmi uzgoja konja i aromatičnih biljaka te prerade istih,Posjeta poljoprivrednoj prodavnici koja je nastala udruživanjem poljoprivrednih proizvođača i plasmanom njihovih proizvoda. Također smo prisustvovali Danu otvorenih vrata MFR Chatte gdje smo imali susret i sa političarkom Elodie Jacquier-Laforge, koja podržava ruralni razvoj i obrazovanje u FRi međunarodnu saradnju i sa BIH (PREC/MFR Chatte), isti dan smo posjetili i pijacu domaćih proizvoda u Saint Marcelinu, posjeta srednjovjekovnom gradu, posjetili smo i fenomenalan kompleks u regiji Vercors, pećina Choranche, Dan Saint Marcelline manifestacija koja se održava jednom u godini i gdje se predstavljaju proizvođači,prerađivači i edukativni centri.

Troškovi studijskog putovanja za polaznike/ce obuka i predstavnicke/ce PRECa su bili pokriveni unutar projekta LEADER EU i dio iz CCFD-a FR.Ovo je prilika da se upozna edukativni , turistički, poljoprivredni dio Francuske i da se naučena znanja primjene u individualnim projektima/biznis planovima polaznika obuka i umrežavanje i razvoju ideje naizmjenične pedagogije PREC-ova u BIH.

Poziv za upis novih polaznika/ca na obuku je otvoren i više informacija možete saznati na br. +387 62 894 781 ili e-mail.prec.zivinice@gmail.com./Tim za medije/