PREC:Dodjela certifikata o završenoj obuci

Susret partnera MFR Rhone ALpes Auvergne, UNMFRO Paris i PREC Živinice održan je jučer u prostorijama PRECa. Na sastanku bili su prisutni Ministar turizma trgovine i saobraćaja TK, Mirsad Gluhić, načelnik Općina Živinice , Samir Kamenjakovića , gdje su govorili o tačkama saradnje sa PREcom i podršku aktivnostima PRECa u cilju zajedničke društvene dobiti i razvoja ruralnih teritorija prije svega kroz obuke. Na sastanku je bio prisutan i predsjednik MZ Gračanica, gdje se nalazi sjedište Udruženja PREC.

Također o podršci i tačkama saradnje sa PRECom kroz partnerstvo na sastanku je govorila Predsjednica MFR AURA za saradnju sa BIH, Marie Elizabeth Jan i Olivier Gineste,UNMFRO Paris.

Pozdravnu riječ na sastanku i dobrodošlicu je poželio Predsjednik Udruženja PREC; Safet Čaušević,ujedno se i obratio bivši animator agroturizma, Mensur Mehmedovića. O značaju obuke iz agroturizma za odrase i mlade i studijske posjete u Francuskoj, govorile su polanice obuke mladi i odrasli, kojima su podjeljeni certifikati o završenoj obuci od strane općinskog načelnika, Samira Kamenjakovića.

Na susretu je upriličen i radni sastanak grupe poljoprivreda.Nakon toga uslijedila je večera i razgovor- tradicionalna napravljenja od strane polaznika/ca obuke agroturizma PREC. Misija partnera MFR FR U BIH je prije svega iz razloga osnivanja drugog PRECa u BIH, u Srebreniku, gdje će se osnivačka Skupština održati 26.aprila.2019. godine u 14:00_h u Plavoj sali Doma u Srebreniku.

Partneri danas su u posjeti inicijativnom odboru za osnivanje trećeg PRECa u Bratuncu (august 2019). O upisu za nove polaznice/ke obuke agoturizma za mlade i odrasle, možete saznati putem e-maila:prec.zivinice@gmil.com ili br.tel.062/894781./Tim za medije/