Predavanje o borbi protiv privrednog kriminala

U saradnji Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona i Uprave policije MUP TK-a, danas, 29.9.2022.godine je u prostorijama MUP TK-a održano edukativno predavanje iz oblasti borbe protiv privrednog kriminaliteta i korupcije za policijske službenike Uprave policije koji su angažovani na poslovima iz domena privrednog kriminaliteta i korupcije.

Glavna tema predavanja je bila “Umišljaj kod koruptivnih krivičnih djela i posebne istražne radnje”, a predavači su bili tužioci Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona Dalibor Bingas i Ćazim Serhatlić.

Cilj edukacije je još uspješnije i ekifasnije vođenje krivičnih istraga, iz oblasti privrednog kriminaliteta i korupcije na području Tuzlanskog kantona, kroz saradnju navedenih institucija koja je definisana zakonskom regulativom i praksom zajedničkog postupanja u slučajevima počinjenja krivičnih djela./MUP TK/