Predstavljena jedinstvena web platforma Digital Marketplace

Kako i koliko možemo uštediti upotrebom EE proizvoda?

Sarajevo, 10.11.2023. – Energija koja se danas primarno koristi u svijetu nastaje sagorijevanjem fosilnih goriva uglja, nafte i plina pri čemu se u procesu sagorijevanja oslobađaju otrovni i drugi štetni plinovi. Kako bismo zaštitili životnu sredinu jako je bitno da u domovima i poslovnim prostorima kortistimo energije iz obnovljivih izvora, što ima veliki uticaj na naše živote u zdravstvenom i ekonomskom smislu. S ciljem da bh. građanima približe energijski efikasne proizvode i ukažu na uštede koje mogu postići investiranjem u ove proizvode Partner mikrokreditna fondacija kao dio tehničke pomoći Green for Growth Fonda (GGF) i EU izradila je Digital Marketplace (Market za energijsku efikasnost).

EE market je web platforma koja predstavlja centralno mjesto u BiH za EE proizvode na kojem potencijalni kupci mogu izračunati efekte ugradnje EE tehnologija na svoje domaćinstvo, kroz kalkulator energetskih i finansijskih ušteda. Također, ukoliko se EE projekti žele finansirati iz kredita Partnera, na web stranici postoji link putem kojeg se može podnijeti online zahtjev za kredit, a korisnicima je omogućen povrat na investiciju u iznosu od 10% do 20%.

„Partner mikrokreditna fondacija ima neosporan uticaj na zelenu tranziciju BH društva. Još od 2012. godine opredjeljeni smo ka energijskoj efikasnosti i obnovljivim izvorima, strateška odluka da svojim kreditima podržimo sve one koji žele da svoje domove i biznise učine energijski efikasnim, doprinijela je rastu naše reputacije i pozicionirala nas kao lidera u ovom segmentu u finansijskom sektoru. U proteklom periodu, Partner je plasirao više od 120 miliona KM u energijski efikasne projekte na individualnim i poslovnim objektima, čime smo direktno doprinijeli uštedi od oko 2,9 miliona MWh i smanjenju emisije CO2 za 910 hiljada tona, što je skoro 40% godišnje potrošnje uglja Termoelektrane Tuzla“, kazala je Edisa Sijerčić, menadžerica kreditnih operacija u Partner mikrokreditnoj fondaciji.

MKF Partner je opredijeljena da svojim korisnicima pruži najbolje oblike finansiranja tako da je uspostavljena saradnja sa najvećim EU fondovima za finansiranje zelenih projekata. Jedan od njih je i Green for Growth Found (GGF) sa kojim ima saradnju dužu od 10 godina, a Partner je ujedno i prva mikrokreditna organizacija u portfoliju GGF-a koja isključivo investira u energijsku efikasnost i obnovljive izvore energije.

„Partner MKF uspješno je plasirala preko 50 miliona KM sredstava iz GGF fonda domaćinstvima u BiH za finansiranje mjera energijske efikasnosti kao što su izolacija stanbenih jedinica, zamjena prozora i vrata, izgradnja fasada i slično. Kroz našu uspješnu saradnju u proteklih 12 godina implementirali smo više projekata, od kojih je implementacija ove platforme od najvišeg značaja. U skorije vrijeme zajedničkom kampanjom skrećemo pažnju i vršimo promociju modernih sistema grijanja kao što su toplotne pumpe s obzirom da direktno i pozitivno utiču na smanjenje zagadjenja zraka, koje je u našoj zemlji posebno izraženo u zimskim mjesecima. Iako BiH sve više prepoznaje značaj energijske efikasnosti i radi na njenom unapređenju, postoji još prostora za poboljšanje, kako u oblasti izgadnje infrastrukture, tako i u promociji svijesti o energijskoj efikasnosti među građanima i preduzećima“, poručila je Amra Omeragić, investicijski menadžer, Finance in Motion – GGF.

Upravo s ciljem promocije svijesti o energijskoj efikasnosti Partner je kreirao Digital Marketplace gdje svi bh. građani mogu da saznaju šta bi kupovina toplotne pumpe ili ugradnja solarnih panela stvarno značila za njih i životnu sredinu, koiliko bi to koštalo, da li se isplati i slično. Na razvoju platforme radila je kompanija Enova u saradnji sa firmom ScaleUp te su otkrili po čemu se ova platforma izdvaja.

„EE market je platforma na kojom možete dobiti sve potrebne informacije o EE proizvodima koje vas zanimaju, međutim ono što je najzanimljivije i što je inovacija ove platforme je da potencijalni kupci EE opreme mogu također na ovoj platformi unijeti podatke o svojim kućama i stanovima i izračunati konkretne efekte kupovine određenog proizvoda odnosno izračunati uštede energije odnosno ušteda u svom kućnom budžetu koje mogu ostvariti. Imate opciju da odete na kalkulator ušteda i unošenjem svojih podataka odaberete klimatsku zonu (sjever, jug), vrstu objekta (kuća, stan), kvadratura, period izgradnje objekta (prema tipologiji specifične potrebe energije za grijanje), vrsta postojećeg sistema grijanja, te trenutni troškovi grijanja. Na osnovu ovih podataka platforma će vam za svaki proizvod izračunati indikaciju ušteda“, kazao je Jasmin Gabela, senior konsultant u ENOVA.

Jedna od kompanija čiji proizvodi su ekološki prihvatljivi, sa smanjenim emisijama prašine, ugljičnog dioksida i ugljičnog monoksida je Thermoflux. Koristeći ove proizvode štedimo energiju, te dajemo doprinos očuvanju prirode, odnosno okoliša i šuma.

„EE market je od velikog značaja za bh. kompanije, tu možemo da komuniciramo sa klijentima, odgovaramo na sva potencijalna pitanja i dajemo prijedlog optimalnog rješenja za njihov objekat. Mi edukujemo građane  zašto je bitno da koriste energetski efikasna rješenja, u našem slučaju u pogledu grijanja, te im ukazujemo na uštede koje će postići. Korisnicima nudimo proizvode koji su skladu sa principima zaštite okoliša, smanjenja potrošnje i maksimalnog iskorištenja energenta, što je od višestrukog značaja“, istakla je Alma Dedić, inženjer prodaje u Thermofluxu.

Sve kompanije koje se bave prodajom i ugradnjom energijski efikasnih sistema mogu se prijaviti na www.eepartner.ba i besplatno učestvovati na EE marketu, povećati svoju vidljivost na tržištu, komunicirati sa građanima i svakako zajednički utjecati na racionalniju i efikasniju upotrebu energije.

O Partner mikrokreditnoj fondaciji:

Partner mikrokreditna fondacija pruža usluge mikrokreditiranja u Bosni i Hercegovini više od 25 godina. Vodeći se misijom pružanja finansijskih usluga ekonomski aktivnoj populaciji koja ima otežan, ili koja nema pristup komercijalnim izvorima finansiranja, direktno pomaže samozapošljavanje i stvaranje novih radnih mjesta. Kao neprofitna organizacija sav višak prihoda nad rashodima Partner MKF usmjerava u plasiranje novih mikrokredita u Bosni i Hercegovini kojima se stimuliše finansijska uključenost svih građana, a time i ekonomski razvoj zemlje.

O GGF (Green for Growth Fund ili Fond za zeleni razvoj):

GGF (Green for Growth Fund ili Fond za zeleni razvoj) ulaže u mjere koje su usmjerene na smanjenje potrošnje energije i emisije CO2, te unapređenja efiskasnosti resursa na 19 tržišta širom Jugoistočne Evrope, Kavkaza, Ukrajine, Moldavije, Srednjeg istoka i Sjeverne Afrike. Fond pruža mogućnost direktnog finansiranja projekata obnovljivih izvora energije za korporacije i opštine, odnosno posredno finansiranje putem odabranih finansijskih instituicija./Danica Radović/