Privredna stampa: ZIPSpro seminar 13. marta u Tuzli

SARAJEVO, 8. 3. 2019. godine – U okviru Kontinuirane profesionalne edukacije računovođa i revizora (KPE) Privredna štampa d.o.o. Sarajevo organizuje drugi ciklus ZIPSpro seminara u 2019. godini, koji će biti održani u Sarajevu, Tuzli, Zenici i Mostaru.

Teme seminara su: „Sastavljanje Poreznog bilansa za 2018. i godišnji obračun i prijava poreza na dohodak“. O ovim temama govorit će Jasenko Hadžiahmetović, dipl. ecc. i Fuad Balta, dipl. ecc.

„S obzirom na to da uskoro ističu rokovi za podnošenje Poreznog bilansa za 2018. godinu i godišnje prijave poreza na dohodak naš drugi ciklus programa godišnje edukacije za računovođe, revizore i finansijske radnike posvetili smo upravo ovoj problematici. Osim izrade Poreznog bilansa 2018. za porezne obveznike iz FBiH na seminarima će biti riječi i o poreznim bilansima za poslovne jedinice nerezidenata i podružnica pravnih lica iz Republike Srpske i Brčko Distrikta BiH koje posluju u FBiH. Takođe, dat ćemo i pregled razlika između poreznog bilansa za FBiH, RS i BD BiH, te predstaviti aktuelna mišljenja Federalnog ministarstva finansija bitna za izradu Poreznog bilansa. Seminare drugog ciklusa održat ćemo od 12. – 15. marta u Sarajevu, Tuzli, Zenici i Mostaru“, izjavio je Almir Alispahić, direktor Privredne štampe.

Seminar u Tuzli bit će održan 13. marta u hotelu „Tuzla“.

Svi seminari su priznati sa sedam bodova/sati KPE.

Zbog ograničenog broja mjesta, za sve učesnike seminara potrebna je prethodna prijava prisustva. Sve informacije o seminaru i načinu prijave dostupne su na web stranici www.privrednastampa.biz

O ZIPSpro edukaciji:
ZIPSpro je jedinstveni godišnji program edukacije za računovođe, revizore i finansijske radnike koji objedinjuje pretplatu na najstariji bh. informativno-instruktivni časopis ZIPS sa serijom seminara posvećenih aktuelnim temama računovodstveno-finansijske i revizijske profesije. Po pet pojedinačnih seminara godišnje održava se u Sarajevu, Tuzli, Zenici i Mostaru. Svi seminari se priznaju kao Kontinuirana profesionalna edukacija za računovođe, revizore i finansijske radnike uz dodatnih osam bodova/sati po osnovu pretplate. Time se ostvaruje potrebni godišnji fond bodova/sati KPE i bodovi se upisuju u evidencijske knjižice./Selma Džinić/