Priznanja:Dr.Suadin Strašević

Povodom Dana Grada Živinice, 19.juna, među nagrađenim sugrađanima bio je i dr.Suadin Strašević iz Priluka.Nagrađen je brnzanom spomen plaketom u znak zahvalnosti za doprinos u razvoju Grada Živinice, posebno na promociji i očuvanju nacionalnih spomenika ovog kraja.

Suadin Strašević je rođen u Priluku, a nakon završetka osnovne i srednje škole uspješno je završio studije na Filozofskom fakultetu u Tuzli.Pohađao je potom postdiplomski studij na Pravnom fakultetu u Tuzli, gdje je magistrirao 2008.godine.Želja za znanjem vodi ga u Zenicu, gdje na tamošnjem Pravnom fakultetu uspijeva steći zvanje doktora nauka.

U svom naučnom i stručnom radu iz oblasti prava, istorije, književnosti i kulture uopšte, objavio je desetine radova u domaćim i stranim časopisima.Saradnik je brojnih listova, časopisa i periodike i autor tri knjige, a više puta bio je promotor i recenzent.

Doktor Strašević je bio inicijator i voditelj projekta proglašenja stare drvene džamije u Priluku nacionalnim spomenikom BiH.Tako je ta stara prilučka džamija proglašena nacionalnim spomenikom BiH,odnosno najvećim i neprocjenjivim dobrom za našu domovinu, kao prva džamija koja je dobila ovaj najviši kulturno istorijski status na području Grada Živinice.Već 2014.godine dr.Strašević o staroj prilučkoj džamiji objavljuje knjigu, na čijem projektu je okupio najeminentnije akademike i naučnike iz ove oblasti.

Suadin Strašević je u brojnim pisanim i elektronskim medijima, uključujući i svjetske, kao što su Al Jazeera Balkans, Glas Amerike, studio Vašington i drugi, nesebično radio na promociji Grada Živinice.Tokom odbrambeno oslobodilačkog rata bio je pripadnik AR BiH, a kraj rata dočekao je u 210.viteškoj brigadi Nesib Malkić.Trenutno je zaposlen u više škola na području TK.O dobitku značajnog priznanja u povodu Dana Grada Živinice rekao nam je:

“Zahvalan sam za dobitak ovako visokog priznanja.Svečanost je bila na visokom nivou i to me posebno raduje.Trud koji sam uložio u dosadašnji rad nije bio uzaludan, to je prepoznato i ja sam zato ponosan.Ujedno to je dobar znak da sam na pravom putu i da tako trebam nastaviti, na dobro naše zajednice”, rekao je dr.Suadin Strašević.