Promocija modela rada s roditeljima

U prostorijama Udruženja „Vrati mi osmijeh“ Živinice Informativni centar za osobe sa invaliditetom „Lotos“ Tuzla održao je promociju novog modela rada sa mladim osobama sa invaliditetom i njihovim roditeljima.

Promociji su prisustvovali članovi roditeljskih organizacija uz podršku Udruženja „Vrati mi osmijeh“ iz Živinica, a prisustvovalo je oko 40 posjetilaca. Ovaj model će biti na raspolaganju svim organizacijama osoba sa invaliditetom koje rade sa mladima, organizacijama roditelja djece i mladih sa invaliditetom, te ga one mogu preuzeti i prilagoditi svojim jedinstvenim potrebama. Obzirom na univerzalnost tema i prilagodljivost modela, može biti od koristi i drugim organizacijama civilnog društva kao što su omladinske organizacije.

Projekat „Jačanje kapaciteta za samostalan život osoba sa invaliditetom u Bosni i Hercegovini“ Informativni centar za osobe sa invaliditetom „Lotos“ provodi u saradnji sa Centrom za samostalan život STIL iz Stockholma u okviru programa organizacije MyRight BiH. Projekat ima za cilj povećano učešće mladih ljudi sa invaliditetom u promociji prava i jednakih mogućnosti./Adisa Kisić/