Promocija modela rada sa roditeljima mladih sa invaliditetom

Pozivamo Vas na promociju novog modela rada sa mladim osobama sa invaliditetom i njihovim roditeljima koja će se održati 20.09.2019. godine u 12:00 sati u prostorijama Udruge građana roditelja djece i osoba sa posebnim potrebama „Kuća nade“ Odžak, na adresi: Trg bb Odžak.

Ovoj promociji će prisustvovati članovi roditeljskih organizacija i održat će se uz podršku Udruge „Kuća nade“ Odžak.

U protekle 3 godine Informativni centar za osobe sa invaliditetom „Lotos“ Tuzla uspješno je realizovao projekat „Jačanje kapaciteta za samostalan život osoba sa invaliditetom u BiH“ koji je u fokusu imao rad sa mladim ljudima sa invaliditetom i članovima njihovih porodica. Nakon okončanja prvog ciklusa projekta, I.C. „Lotos“ je izradio jedinstven model rada sa mladim ljudima sa invaliditetom i njihovim roditeljima. Model se sastoji od priručnika, kurikuluma za treninge, sabranih motivacionih priča i prikaza dobre prakse tokom proteklih godina. Ovaj model će biti na raspolaganju svim organizacijama osoba sa invaliditetom koje rade sa mladima, organizacijama roditelja djece i mladih sa invaliditetom, te ga one mogu preuzeti i prilagoditi svojim jedinstvenim potrebama. Obzirom na univerzalnost tema i prilagodljivost modela, može biti od koristi i drugim organizacijama civilnog društva kao što su omladinske organizacije.

Budući da su osobe s invaliditetom izložene nepovoljnom položaju i diskriminaciji u svim sferama života, ključan cilj na kojem se radilo je bilo jačanje kapaciteta mladih ljudi i njihovih roditelja kroz tematski osmišljene treninge i princip Peer Support (podrške među jednakima). Rezultat koji je danas evidentan su 15 novih mladih ljudi i njihovih roditelja, učesnika projekta, koji su doživjeli velike promjene u životu kada je riječ o ostvarivanju njihovih prava. Neki su ostvarili zaposlenje, neki započeli ili nastavili obrazovanje, a svi od njih su postali svjesni svojih prava koja im pripadaju.

Projekat „Jačanje kapaciteta za samostalan život osoba sa invaliditetom u Bosni i Hercegovini“ Informativni centar za osobe sa invaliditetom „Lotos“ provodi u saradnji sa Centrom za samostalan život STIL iz Stockholma u okviru programa organizacije MyRight BiH. Projekat ima za cilj povećano učešće mladih ljudi sa invaliditetom u promociji prava i jednakih mogućnosti.

Promocija će se održati uz podršku Udruge „Kuća nade“ Odžak“, u sklopu kojeg je osnovan Centar za rehabilitaciju i edukaciju osoba sa invaliditetom. Centar već dugo godina radi na osposobljavanju djece i mladih sa invaliditetom za samostalan život u čemu posebnu ulogu imaju i roditelji. Zbog njihove predanosti zajedničkoj misiji, Informativni centar za osobe sa invaliditetom „Lotos“ je odlučio promovisati Model upravo u ovoj udruzi./Adisa Kišić-Informativni centar za osobe sa invaliditetom „Lotos“ Tuzla/