Psi lutalice i dalje van kontrole

Pasa lutalica sve više na gotovo cijeloj teritoriji Grada Živinice.Mima Rahimić javlja da je na području Brčanina-Šišića opet hrpa pasa lutalica, tako da nema mira ni danju ni noću:

“Ne znam šta se čeka i dokle ćemo trpiti pse lutalice,pa ovo više nema smisla!Uveče ni djeca iz škole , niti radnici sa posla nisu sigurni.Noću se ne može spavati od laveži. Poznat je slučaj da su ranije psi lutalice komšji poderali dvije ovce, a nije rijetkost ni ujed”.

Kod ugriza pasa lutalica potrebno je poznavati slijedeću proceduru:pri ugrizu prvo interveniše hitna medicinske pomoći. Tu se rana opservira, a potom se pacijent upućuje u Zavod za javno zdravstvo TK, u Ambulantu za antirabičnu zaštitu. Izuzetno je bitno pridžavati se rokova zbog perioda inkubacije, te stoga građane najčešće zanima hoće li zakasniti sa terapijom koja se treba primiti unutar 48 sati od nastanka ugriza. Ukoliko je pacijent upućen iz porodične medicine, on je već tamo primio vakcinu protiv trovanja krvi, u narodu znanu kao tetanus. Po dolasku u Zavod započinje se nastavak procedure, koja se razlikuje od dotadašnje koju je pacijent prethodno prošao.