Rebalans Budžeta TK za 2022.godinu

Na 55. sjednici Skupštine Tuzlanskog kantona usvojen je izuzetno izbalansiran Rebalans Budžeta TK za 2022. godinu u kome nisu zaboravljene niti zapostavljene najosjetljivije kategorije društva, koji je dizajniran tako da olakša stanovništvu TK danas ali i da mu kroz financiranje razvojnih projekata otvori bolju i sigurniju razvojnu perspektivu.

Na osnovu inicijativa Zastupnika Stranke demokratske akcije u Skupštini TK Muamera Zukića i Šekiba Umihanića u rebalansu Budžeta TK za 2022. godinu obezbjeđena su sredstva u iznosu:

-900.000 KM za kupovinu zemljišta na području Grada Živinice za izgradnju objekta za Policijsku upravu Živinice i Odsjek za administraciju Živinice.

-200.000 KM za sufinansiranje izgradnje mosta na rijeci Spreči u s. Suha, uz ranije obezbijeđenih 700 000 KM

-200.000 KM za izgradnju postrojenja za tretman otpadnih voda Grada Živinice

-100.000 KM za nabavku lifta za potrebe pacijenata Doma zdravlja Živinice

-30.000 KM za izradu Studije izvodljivosti JZU Opće bolnice Živinice.

Inicijativama zastupnika Umihanića i Zukića obazbjeđeni su brojni Projekti za Grad Žvinice koji će biti realizovani preko Programa Ministarstava TK iz usvojenog budžeta TK za 2022.

Vrijedno je spomenuti da Rebalans Budžeta TK za 2022. godinu operacionalizira mjere, prioritete i strateške ciljeve iz Strategije razvoja Tuzlanskog kantona za period 2021-2027 godina i time potvrđuje spremnost ovog saziva Vlade da na najbolji mogući način, posvećeno i odgovorno doprinese razvoju Tuzlanskog kantona i poboljšanju kvaliteta života svih građana.

Ukupni prihodi, primici, financiranje i dio ostvarenog suficita iz 2021. godine u Izmjenama i dopunama Budžeta Tuzlanskog kantona za 2022. godinu, iznose 561,3 miliona KM, što je za 70,6 miliona KM više u odnosu na Budžeta Tuzlanskog kantona za 2022. godinu, od čega je u dijelu budžetskih sredstava povećanje od 38,9 miliona KM, a u dijelu prihoda i primitaka po osnovu namjenskih i vlastitih prihoda, tekućih i kapitalnih transfera i donacija povećanje od 2,8 miliona KM./Osman Merdanović/