Rezultat Coca-Coline inicijativeRecikliraj me

-Rezultat Coca-Coline inicijativeRecikliraj me. Pokloni mi novi život. na 29. Sarajevo Film Festivalu je više od10 tona prikupljenog otpada

Sarajevo 23.08.2023. – Rezultat realizacije ovogodišnje suradnje Coca-Cole u Bosni i Hercegovini i Sarajevo Film Festivalau inicijativiRecikliraj me. Pokloni mi novi život. je više od 10 tona prikupljenog otpada.Radi se o 950 kg PET ambalaže, 530 kg limenki, 1417kg staklene ambalaže i 7420kgmiješanog otpada. U najprometnijim ulicama u centru Sarajeva od 10. od 19. augusta građani su u Coca-Coline kontejnerei bačve odvojeno odlagali plastične flaše, limenke i ostali (miješani) otpad.

Infrastrukturaje uključila 17 setova kontejnera i pet setova bačvi, a svaki set tri jedinice za odvojeno odlaganje: za plastiku, za limenke i za miješani otpad. Za treću sezonu projekta napravljeni su novi kontejneri i to od reciklirane plastike. Za svaki od pojedinačnih kontejnera utrošeno je 12 kg reciklirane plastike. Ukupno je za 51 kontejner ponovo upotrijebljeno 612 kg reciklirane plastike.

„Riječ je o značajnoj količini otpada koja predstavlja zajednički uspjeh i potvrđuje šta se može postići suradnjom između različitih sektora društva. Spoj inovacije, umjetnosti i odgovornosti prema okolišu već je u ove tri godine proizveo pozitivne promjene i ponudio inspiraciju da se i druge organizacije i institucije pridruže naporima ka stvaranju održive budućnosti. Briga prema okolišu i održive prakse ostale su u fokusu i ovogodišnjeg partnerstva Coca-Cole u Bosni i Hercegovini i Sarajevo Film Festivala. Recikliraj me. Pokloni mi novi život. je na 29. Sarajevo Film Festivalu ostvario konkretne rezultate na putu ka Svijetu bez otpada, ali i poslao jasnu poruku o važnosti individualnih doprinosa za očuvanje okoliša. Stalno se pokazuje da se i svaka mala gesta računa i da zajedno možemo postići značajne promjene. Zahvaljujemo svim partnerima inicijative, ali i svima koji su podržali projekt i doprinijeli zajedničkom uspjehu“, rekao je Bruno Jelić, direktor Odjela za korporativne poslove i održivost Coca-Cole HBC Adria.

Inicijativa Recikliraj me. Pokloni mi novi život. dio je globalnog programa Svijet bez otpada, koji ima za cilj stvaranje novih navika, edukaciju i podizanju svijesti građana o važnosti pravilnog odlaganja, razvrstavanja i recikliranja otpada.

U skladu s ključnom porukom programa Svijet bez otpada i inicijative Recikliraj me. Pokloni mi novi život. da otpad nije smeće nego resurs, sav prikupljeni otpad koji je prikupljen poslat je na reciklažu u suradnji s Kantonalnim javnim komunalnim preduzećem RAD i kompanijom „Ekopak“.

Kompanija Coca-Cola obavezala se da će do 2030. godine prikupiti i reciklirati istu količinu flaša i limenki kao i onu koju stavlja na tržište te da će udio recikliranih materijala u primarnoj ambalaži biti najmanje 50 posto. Do 2025. godine sva primarna ambalaža moći će se u potpunosti reciklirati i cilj je postići neto nulte emisije u cijelom lancu vrijednosti do 2040. godine./D.Moćević/