RMU Đurđevik: Obilježen Dan rudara-21.decembar

Danas je u RMU Đurđevik organizovano nekoliko događaja u povodu 21.decembra Dana rudara Federacije BiH. Prvo su delegacije ovog ugljenokopa prisustvovale svečanom činu otkrivanja spomen ploča palim borcima i šehidima odbrambeno oslobodilačkog rata na PK Višći i kod glavne kapije u Đurđeviku.

Obnovljene spomen ploče otkrio je direktor RMU Đurđevik Samir Hadžić, a potom je položeno i cvijeće. U svom obraćanju prisutnima Hadžić je istakao značaj i nemjerljiv doprinos palih boraca u odbrani suverene države BiH, a potom je pročitao imena svih poginulih šehida i boraca.

Predsejednik Samostalne sindikalne organizacije Suad Šehić je takođe govorio o značaju palih boraca u oslobodilačkom ratu, a upoznao nas je kako ovdje obilježavaju Dan rudara:

“Posjetili smo porodice palih boraca i šehida, kao i umrlih i poginulih rudara na radnim mjestima.To je naša tradicija i to činimo svake godine u povodu Dana rudara.Sutra, u subotu bit će održani svečani zborovi radnika na lokalitetima u Višći i Đurđeviku, a bit će upriličen i ispraćaj u penziju 26 naših komoratat.Značajno je istaći da su izmirene sve obaveze prema zaposlenim našeg kolektiva, a dobili smo i jubilarne nagrade u iznosu od 275 KM, ostatak regresa i sve one obaveze koje smo dogovorili između Samostalne sindikalne organizacije i uprave RMU Đurđevik”.

Centralni događaj danas je bila svečana sjednica u Rudnicima mrkog uglja Đurđevik.Svečanost je počela intoniranjem državne himne Bosne i Hercegovine, te odavanjem počasti poginulim rudarima u nesrećama i palim borcima odbrambeno oslobodilačkog rata.

Prigodan kulturno zabavni program izveli su učenici Osnovne škole Đurđevik i Osnovne škole Donja Višća, koji su izvodili pjesme, igrokaze i recitacije o rudarima.

Referat o RMU Đurđevik podnio je direktor mr.Samir Hadžić, koji je, između ostalog, rekao:

“Ulaganja u obnovu mehanizacije su povoljnija u prethodne dvije godine i sigurno će u narednom periodu rezultirati ostvarivanju planiranih zadataka našeg kolektiva.Kroz proces dokapitalizacije ulaganja od 2010.godine do danas od strane JP EP BiH , od ukupne sume donesene po raznim odlukama o dokapitalizaciji od 53 miliona KM do sada je investirano svega 63 odsto sredtsva.Deset dana prije isteka kalendarske godine mogu reći da će naša proizvodnja u tekućoj godini iznositi 520 hiljada tona rovnog uglja, što je 94 odsto od plana.

Planirani plasman uglja ostvaren je sa oko 450 hiljada tona, što je 75 odsto od plana.Ograničavajući faktor zaostatka za planom proizvodnje je u zaostatku izvršenja planiranih pripremnih radova, koji su izvršeni tek 67 odsto.Ohrabruje činjenica da smo u ovoj godini imali ulaganja od strane JP EP BiH u naš rudnik oko 14,5 miliona KM, što će znatno podići realizaciju planiranih zadataka u narednoj godini”, rekao je, između ostalog , direktor Hadžić, koji je svim zaposlenim uputio čestike u povodu Dana rudara.

Čestike slavljenicima uputili su još predsjednik Samostalne sindikalne organizacije Suad Šehić, zamjenik predsjednika Radničkog sindikata RMU Đurđevik Rasim Pepić, sekretar admnictracije Grada živinice Suvad Butković, premijer TK dr.Denijal Tulumović, te izvršni direktor JP EP BiH Senad Sarajlić

Poznato je da u RMU Đurđevik egzistiraju dvije sindikalne organizacije.Ova druga nosi naziv Radnički sindikat, pa je zamjenik ove organizacije Rasim Pepić, uz čestiku rekao i slijedeće, a u povodu isplate svakom radniku jednak iznos jubilarne nagrade od 275 KM:

“Kadrovske promjene na PK Višći dale su pozitivne rezultate.Nagrađujemo se prema postignutim rezultatima svakog pojedinca, dakle prema radu!Uprava radi svoj posao a sindikat se ne miješa u rad struke.Podjelom ove jubilarne nagrade svim isto od 275 KM nećemo razlikovati rad od nerada, te bi i tu trebalo uvesti više reda i nagrađivanje prema doprinosu u radu”.

Čestitajući Dan rudara đurđevičkim komoratima, premijer u Vladi Tuzlanskog kantona dr.Denijal Tulumović je istakao značaj i vrijednost rudarskog poziva od sedam kora,sigurnost u plasmanu uglja narednih decenija izgradnjom bloka VII TE Tuzla, ali je rekao i nešto što do sada nismo čuli, a moglo je i mnogo ranije, a evo o čemu se radi:

“Mi u TK nemamo dvije škole pod jednim krovom.Imali smo dva različita udžbenika pod jednim krovom i jednom školom, ali smo to ukinuli.Takođe, ne može ni u jednom kolektivu-u RMU Đurđevik-dakle pod jednim krovom, egzistirati dva sindikata, dvije sindikalne organizacije.Šta je to tako krupno po ne možete zajedno egzistirati u jednoj sindikalnoj organizaciji!?Sugerišem da zajedno sjedete iz oba sindikata, vidite šta je to što vas razdvaja, šta je to tako krupno što se ne može prevazići”!?-bile su riječi i sugestije premijera Tulumovića./Š.G./