Saopćenje Udruženja za dijalizu i transplantaciju bubrega

Hronični hemodijalizni bolesnici sa teritorije općine Gradačac se od 2014. godine liječe u Dijaliznom centru u Odžaku (Županijskoj bolnica u Orašju, Posavska županija) po dogovoru nadležnih struktura, a zbog značajno manje udaljenosti između Gradačca i Odžaka, boljeg puta i uvjeta u Dijaliznom centru, pogotovo posvećenihkolega nefrologa na čelu sa kolegom prim. dr Želimirom Stipančićem.

Dijalizni bolesnici imaju pravo da se dijaliziraju u najbližem dijaliznom centru.

Ovih dana smo svjedoci neželjenih događanja nastalih zbog odbijanja Županijske bolnice u Orašju da se bolesnici iz Gradačca i dalje dijaliziraju u Dijaliznom centru u Odžaku bez obzira na saglasnost Fonda osiguranja Tuzlanskog kantona da plati dodatne troškove za te bolesnike.

U nadi da će dogovor nadležnih ministarstava i fondova, te dijaliznih centarabiti vrlo brzo postignut, UNDTBiH daje punu podršku prim. dr Želimiru Stipančiću u njegovim nastojanjima da osigura sve što je u najboljem interesu svih dijaliznih bolesnika, pa tako i bolesnika iz Gradačca.

Liječnici kao što je dr Stipančić sa pokazanom hrabrosti i ljudskim i medicinskim principima su neophodni ovoj zemlji i svima nama. Sa poštovanjem,prof. dr. Halima Resić-predsjednica UNDT BiH.