Saopštenje za javnost Ljekarske komore i SS dr. medicine

“Ljekarska komora TK i Sindikat doktora medicine i stomatologije TK sa zabrinutošću prate kretanje pandemije i povećanje broja oboljelih sa Covid 19 infekcijom.

Primijetno je povećanje broja oboljelih zdravstvenih radnika na području TK, osobito unutar JZU UKC Tuzla.Očito je da je virus Covid 19 ušao u zdravstvene institucije koje funkcioniraju sa pojačanim naporom i nauštrb ostalih oboljelih.

Još jednom pozivamo građane TK da se pridržavaju predloženih mjera i upustava datih od Kriznog štaba Ministarstva zdravstva TK, a Kriznom štabu preporučujemo da se pojačaju mjere nadzora i aktivnosti inspekcijskih službi,intezivira suradnja sa Ministarstvom unutarnjih poslova i da se ograniči rad ugostiteljskih i uslužnih objekata u noćnim satima”./Ljekarska komora TK prof. dr. sc. Harun Brkić-Sindikat doktora medicine i stomatologije TK prof. dr. sc. Elvira Konjić/