Saradnja svih aktera ključna za suzbijanje korupcije

Sarajevo, 18.februar/veljača 2022. godine – Ohrabrivanje poslodavaca na prijavljivanje koruptivnih radnji od strane javnog sektora te intenzivnija saradnja i koordinacija svih relevantnih na identificiranju najčešćih oblika korupcije u poslovanju, predlaganju rješenja i značajnije lobiranje na izmjeni i donošenju zakona koji će onemogućiti poduzimanje koruptivnih radnji, ključni su koraci ka smanjenju korupcije, koja pravi štetu ne samo privredi, nego i građanima. Ovo je zaključeno na Konferencije koju je Udruženje poslodavaca Federacije BiH organiziralo povodom finalizacije projekta “Poslovanje bez korupcije”.

Tokom Konferencije, panelisti su kao ključni problem naveli neprijavljivanje korupcije od strane privrednika, posebno u slučajevima inspekcijskih nadzora, zbog straha od odmazde te nepovjerenja da će ih sistem adekvatno zaštiti i sankcionirati počinitelje.

“Najčešći slučajevi korupcije dešavaju su tokom inspekcijskih nadzora i jedan od razloga je neujednačenost zakona na svim nivoima. Konkretan primjer su novčane kazne za prekršaj neizdavanja fiskalnog računa, koje su u pet zakona predviđene u različitim rasponima. To ostavlja mogućnost inspektorima da na osnovu lične procjene odrede koju će novčanu kaznu propisati, što onda dovodi do toga da se od subjekata nadzora traže određeni pokloni ili nagrade “, istaknuo je Mladen Pandurević, direktor Udruženja poslodavaca FBiH.

Nikola Mlakić, pomoćnik direktora Federalne uprave za inspekcijske poslove, naglasio je da je ovo jedina institucija koja je dovela do kraja disciplinski postupak, protiv jednog inspektora koji je dobio otkaz.

“Ovo je jedan od primjera zašto poslodavci trebaju prijavljivati inspektore u slučajevima koruptivnih radnji, jer ukoliko protiv jednog inspektora bude poneseno više prijava, onda neće moći proći nekažnjeno. Velika je uloga poslodavaca u smislu prijavljivanja koruptivnih radnji”, dodao je Mlakić.

Tokom diskusije naglašeno je da veliki problem predstavljaju i disciplinske sankcije protiv državnih službenika, koji vrlo rijetko gube posao zbog nezakonitih radnji što je, također, zakonskim propisima neophodno promijeniti. Posebno je istaknuto da je korupcija dvostrani odnos te je na privrednicima obaveza da u svojim kompanijama kroz edukacije, obuke i provođenje antikoruptivnih standarda rade na eliminiranju svih oblika korupcije.

Diana Ružić, sekretar Federalne uprave za inspekcijske poslove pozvala je na snažnije lobiranje poslovne zajednice za usvajanje zakona o inspekcijskom nadzoru FBiH. Njegovo donošenje bi značajno doprinijelo smanjenju korupcije, jer bi precizno propisao nadležnosti inspektora, ali i obaveze privrednika, što bi u konačnici uveliko doprinijelo i ostvarenju pravne sigurnosti.

“Glas privrede u smislu ukazivanja na korupciji treba biti jači, jasniji i nedvosmislen kako bi nadležna tijela zadužena za identifiiciranje i poduzimanje antikoruptivnih radnji i sankcionisanja počinitelja bili pod stalnim pritiskom”, kazao je Saša Aćić, direktor Unije udruženja poslodavaca RS.

Konferenciji su prisustvovali predstavnici Transparency International-a BiH, Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije, Federalne uprave za inspekcijske poslove, Unije udruženja poslodavaca RS, i članice Udruženja poslodavaca FBiH.

Projekat „Poslovanje bez korupcije“ je realiziran u okviru krovnog projekta „Podrška građanima u borbi protiv korupcije”, koji su provodili Centri civilnih inicijativa (CCI), kao glavni implementator te Transparency International BiH (TIBiH) i Centar za razvoj medija i analize (CRMA) kao partneri na projektu, a podržan je od strane Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID)./Mirela Haskić Šuša/