Savjetovanje i podjela EE paketa

U GRADU ŽIVINICE, u periodu od 24.8.2020. pa do isteka zaliha LED sijalica, a najkasnije do 18.9.2020, se vrši savjetovanje i anketiranje 1.500 zainteresiranih domaćinstava, sa ciljem da smanje potrošnju energije i time smanje svoje račune za energiju. Tom prilikom se domaćinstvima dijele EE paketi (4 LED sijalice, edukativni promotivni materijali).

Savjetovanje i anketiranje domaćinstava vrše energetski savjetnici iz Živinica koji obilaze domaćinstva ili savjetuju u prostorijama MZ.

Domaćinstva koja su zainteresirana za anketiranje trebaju da ispunjavaju sljedeće kriterije:
• Da domaćinstvo ima sve račune za električnu energiju i grijanje, u periodu august 2019- juli 2020. i da ih želi donijeti i dati na uvid, da se slaže da ponovo u augustu 2021. obavi razgovor sa energetskim savjetnikom i donese račune za period august 2020.- juli 2021. godine.
• Da jedan predstavnik domaćinstva može odvojiti oko 30 minuta za razgovor sa energetskim savjetnikom.
• Da informacije koje dobije od energetskog savjetnika podijeli sa članovima porodice.
• Da je zainteresiran za smanjenje potrošnje električne i toplotne energije.

Bez obzira kojoj MZ pripada, svako zainteresirano domaćinstvo sa područja Grada Živinice, koje ima sve račune za električnu energiju i grijanje, u periodu august 2019- juli 2020 (12 računa) može se javiti jednom od savjetnika koji mu je najbliži.

Sandra Ljubas i Selma Mandalović Centar i Rudar 061 459 743, Šejla Okić G.iD.Višća 062 122 656, Jasmin Mukinović 061 759 172 Šerići,Nedim Aljić 062 620 946 Gornje Živinice,Muhamed Vrtagić 060 341 4569 Gračanica i Zelenika, Nermin Salihbegović 060 316 5990 Gornje i Donje Dubrave,Osman Durić 060 349 5555 Lukavica Donja, Fehim Tursunović 062 415 630 Lukavica Gornja, Ibrahim Vrtagić i Salih Jusić 062 748 998 Svojat i 062 043 815 Tupković,Elmedin Goletić i Edin Hamzabegović 061 457 069 (061 289 951) Litve, Amar Gosić i Ajnur Poljić 062 385 733 (062 840 741) Priluk, Ermin Taripović i Ćamil Jusufović 062 683 163 (062 786 359) Šahići i Šišići, Salih Parić 062 218 221 Podgajevi, Amar Halilović 062 274 606 Bašigovci.

Savjetovanje domaćinstava će se vršiti uz poštivanje propisanih mjera epidemiološke zaštite COVID-19./Tim za medije/