SDP: O pogoršanju zraka u poslaničkim klupama

Hasan Muratović, zastupnik Socijaldemokratske partije BiH u Predstavničkom domu Parlamenta FBiH, uputio je poslaničko pitanje vezano za zagađenje zraka u Živinicama.

„I ove zime Živinice su u više navrata bile neslavni rekorder po zagađenju zraka, ne samo u BiH već i u svijetu. Jedino nismo dostigli vrijednosti otrovnih supstanci u zraku koje ima Sjeverna Koreja.

O zdravlju građana, naročito djece koja masovno obolijevaju od bolesti respiratornog trakta niko ne brine. Općina Živinice ne može sama nastaviti projekat toplifikacije.

U fondovima nema sredstava za poticaj domaćinstvima za prelazak sa fosilnih na eko goriva. Problem zagađenja zraka na području općine Živinice i dijelu općine Tuzla dodatno usložnjava Rudnik Kreka koji mimo rudarskog projekta podiže visinu odlagališta “Zapad”, stvarajući ogromnu pregradu u Sprečkoj dolini, koja poput planine dostiže visinski nivo obronaka Majevice i Konjuha.

Ovim se remeti ruža vjetrova i pomenuto područje pretvara bukvalno u “lonac” sa enormno zagađenim zrakom, čime se direktno ugrožava ljudsko zdravlje.
Zbog toga sam na sjednici federalnog parlamenta 28.02.2019.godine postavio poslaničko pitanje Ministarstvu za zaštitu okoliša, zašto ništa ne preduzima po ovom pitanju, jer ima sve relevantne podatke sa mjernih stanica?“, navodi Muratović./SDP BiH/

Na slici: Odlagalište PK Dubrave nadomak Živinica