Seminar i radionice u Etno avliji Mačkovac

Zavod za zaštitu i korištenje kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa TK organizovao je seminar i radionicu pod nazivom “Rekognosciranje i dokumentovanje dobara i lokaliteta naslijeđa” u Etno-avliji Mačkovac.

Predavači na seminaru su bili prof.dr. Edin Mutapčić, mr.sc. Kemal Nurkić, mr. Semir Hadžimusić, mr.sc. Rusmir Djedović, Munisa Kovačević i prof. moderator Mirela Nezirović.

Seminar je otvorio Edin Nišić, sekretar Ministarstva za kulturu, sport i mlade TK.
Na kraju seminara prisutni su imali priliku popuniti registracijske obrasce koje Zavod koristi pri evidentiranju dobara kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa.