SGV-PR:Održana Izvještajno-izborna skupština

Danas je Srpsko građansko vijeće-pokret za ravnopravnost Živinice održalo Izvještajnu Skupštinu, na kojoj je razmatrano sedam tačaka dnevnog reda.Na početku rada izabrano je Radno Predsjedništvo, verifikaciona komisija, te razmatran je i usvojen Izvještaj o radu za period 2016.do 2020.godine, kao i Plan rada za naredni period.Obavljen je i izbor predsjednika, članova Upravnog i Nadzornog odbora.

O aktivnostima u toku prethodne 4 godine predsjednik SGV Živinice, prof.Dražen Živković, je rekao:

“Imali smo niz aktivnosti, a izdvojio bih posebno one stalnog karaktera, kao što su pomoć pravne prirode, ravnopravnost građana na teritoriji cijele BiH, gradnja dobrih međuljudskih odnosa, povratak i njegova održivost, saradnja sa općinama u Republici Srpskoj,gdje su nastanjeni građani s područja naše lokalne zajednice, obnova vjerskih objekata i druge aktivnosti”, rekao je Živković.

Na sjednici je bio prisutna i predsjednik SGV-Pokret za ravnopravnost BiH Zoran Jovanović, koje je poželio uspjeh u radu SGV Živinice i tom prilikom rekao:

“Srpsko građansko vijeće Pokret za ravnopravnost Živinice je jedno od prvih osnivača SGV PR BiH.U Živinicama su 1993.godine, na inicijativu SGV PR BiH, ugledni građani srpske nacvionalnosti pokrenuli osnivanje SGV PR Živinice, kako bi građani srpske nacionalnosti ostali na svojim vjekovnim ognjištima, radnim mjestima i aktivno se uključili u očuvanju države BiH u njenim AVNOJ-skim granicama.Znamo mi da danas nije lako biti srbin na području FBiH, a isto tako ni bošnjak u RS, kao i hrvatima.Ali, takva je naša stvarnost, jer nas žele kao ovce u torove sakupiti da bi lakše nama vladali i plašili jedne s drugim i trećim.Mi nastavljamo aktivnosti na povratku svakog na svoje ognjište i nadam se da ćemo postizati bolje rezultate nego do sada”.

Profesor Milo Vasić je podpredsjenik SGV-PR Živinice i o postignutim rezultatima kaže:

“Zadovoljni smo urađenim u proteklom vremenu, mada je trebalo biti i bolje!Najviše smo radili na povratku srpskih građana u svoja vjekovna ognjišta, a posebno nam je važno obezbjediti održaiv povratak.Mi smo uspjeli u policiji zaposliti svega 3 građana srpske nacionalnosti i u gradskoj upravi jednu osobu.Zadnje 2 godine u Brnjici smo radili na povratku u saradnji sa Ministarstvom za izbjegle osobe FBiH, te je od 40 aplikanata njih 27 imalo valjana dokumenta, od kojih su 7 potpisali ugovore za gradnju kuća po principu”ključ u bravu”.To je uspješno realizovano, a urađen je i jedan km asfaltnog puta, tako da su poboljšani uslovi u tom selu. Očekujem u narednom periodu više povratnika, mada će to ići teško pošto nema uslova za održiv povratak”./Š.G./