Sigurno školsko okruženje

Vježbe evakuacije u slučaju nesreće održane su 9 škola sa područja Bihaća, Bijeljine, Gradačca, Kaknja, Kalesije, Prijedora, Sanskog Mosta, Srebrenice i Trebinja. Vježbe su dio širih aktivnosti na unapređenju sigurnosti u školama koje pohađa više od 5.000 učenika.

U vježbama su učestvovali nastavnici i učenici škola, te lokalne službe spasavanja, civilne zaštite, vatrogasci, policija, domovi zdravlja i Crveni krst. Vježbe evakuacije služe kao praktični test znanja učenika i nastavnika o postupanju u slučaju nesreća, te uvezanosti škola i lokalnih službi spasavanja.

Sigurnost ovih škola unapređuje se kroz projekt „Sigurno školsko okruženje“ koji u saradnji provode World Vision BiH i UNICEF. Projekt se odvija u okviru zajedničkog programa Vlade Švicarske i Ujedinjenih nacija (UN) “Smanjenje rizika od katastrofa za održivi razvoj u Bosni i Hercegovini“.

“Kažu da se nesreće uvijek događaju u najgore vrijeme. Najgore je kada nismo spremni i ne znamo šta činiti. Pravilno postupanje tokom evakuacije može spasiti ljudske živote.”, izjavio je Sveto Đuređević, menadžer projekta Sigurno školsko okruženje.

Projekt se provodi u okviru Zajedničkog programa Vlade Švicarske i Ujedinjenih nacija (UN) “Smanjenje rizika od katastrofa za održivi razvoj u Bosni i Hercegovini”. Za njegovu provedbu zadužene su UN agencije:Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP), Fond Ujedinjenih nacija za djecu (UNICEF), Organizacija Ujedinjenih nacija za obrazovanje, nauku i kulturu (UNESCO), Populacijski fond Ujedinjenih naroda

(UNFPA) i Organizacija Ujedinjenih naroda za hranu i poljoprivredu (FAO) u partnerstvu sa lokalnim vlastima i World Vision BiH, te ostalim relevantnim implementacionim partnerima iz vladinog i nevladinog sektora./Nejra Baltes/