Sindikati trebaju pomoći radnike

-Sindikati trebaju identificirati, pomoći i podržati ugrožene radnike bez obzira na njihovu nacionalnost

Sarajevo, 20. septembar/rujan 2023. – Sindikalne organizacije trebaju identificirati, pomoći i podržati ugrožene radnike bez obzira na njihovu nacionalnost, jedan je od zaključaka trodnevne Evropske regionalne konferenciju o kineskim multinacionalnim kompanijama, investicijama i inicijativi “Pojas i put” u Pan-Evropi koja je danas završena u Sarajevu. Organizator konferencije bila je Globalna sindikalna organizacija Building and Wood Workers’ International (BWI)  iz Ženeve u saradnji sa svojim članicama u Bosni i Hercegovini – Samostalnim sindikatom šumarstva, prerade drveta i papira Bosne i Hercegovine, Sindikatom građevinarstva i industrije građevinskog materijala Bosne i Hercegovine i Sindikatom šumarstva, prerade drveta i papiraRepublikeSrpske.

Prisutnima su se obratili Samir Avdić, zamjenik gradonačelnice Grada Sarajeva i Mario Nenadić, direktor Udruženja poslodavaca Federacije BiH.

Tokom trodnevne konferencije oko 160 sindikalaca iz evropskih i afričkih zemalja razmatralo je ključne izglede i izazove za radnike zaposlene u kineskim multinacionalnim kompanijama i infrastrukturnim projektima u region, u okviru inicijative “Pojas i put”.

“Tokom konferencije razgovarali smo o statusu i pravima  radnika u kineskim multinacionalnim kompanijama. Kineske multinacionalne kompanije prisutne su u zemljama regiona, ali već duže vrijeme i u Bosni i Hercegovini, prije svega na izgradnji Koridora Vc. Kolege  iz zemalja u kojima su prisutne kineske multinacionalne kompanije jučer podijelili su sa nama svoja iskustva. Predstavili su probleme i izazove sa kojima se suočavaju u svakodnevnom radu. Čuli smo i veoma konstruktivne prijedloge i preporuke u pogledu mogućeg rada i djelovanja sindikata u zemljama u kojima su prisutne kineske kompanije. Nama u BiH svaka informacija je dobro došla, savjet kolega iz regije i šire pomoći će nam da  trasiramo put naše borbe”, kazala je Lejla Ćatić, predsjednica Samostalnog sindikata šumarstva, prerade drveta i papira Bosne i Hercegovine.

Učesnicima Konferencije predstavljena je studija BWI “Uticaj inicijative “Pojas i put” u okviru koje su predstavljene studije slučaja i iskustva iz Kirgistana, Srbije i Hrvatske kada je u pitanju angažiranje stranih radnika za kineske multinacionalne kompanije koje su radile značajne projekte u ovim zemljama.

Između ostalog na konferenciji je istaknuto da su istraživanja pokazala da su kineski i ostali strani radnici angažirani na projektima inicijative “Pojas i put” ekstremno ugroženi, a u nekim slučajevima ugroženiji od lokalnih radnika. Stoga se sindikatima u zemljama domaćinima preporučuje da ukoliko je moguće djeluju prema ovim grupama radnika i pruže pomoć, kao što je, naprimjer, pravna podrška, obuka, pružanje informacija, usluge prevođenja itd. Također, zemljama domaćinima, ne samo u region, nego i u Evropskoj uniji se savjetuje da uspostave misije za istraživanje i inspekcije rada koje će se posebno baviti velikim investicionim projektima u okviru inicijative “Pojas i put”.

Tokom Konferencije SSŠPDP BIH predstavio je izložbu slika sa eksponatima „Rad radnika u sektoru šumarstva, prerade drveta i papira kroz vrije” koji svjedoće formiranju prvih preduzeća iz sektora na području Bosne i Hercegovine, ali i formiranju prvih sindikanih organizacija u ovom sektoru još davne 1905 godine./Almasa Bajrić/