Smeće se i dalje gomila-tu pored nas

Često pišemo o potrebi očuvanja prirode i raznim ekološkim akcijama, ali smeće se i dalje gomila.Ovoga puta objavit ćemo fotose smeća na relaciji Ciljuge- put od firmi Renesansa do Mljekare Noćko, gdje je nemoguće prošetat tokom lijepih dana, a koje u znatnoj mjeri narušava okoliš.

Pozivamo one koji to čine da se jednom okrenu pravom načinu tretmana otpada i da ga odlažu na zato predviđena mjesta, a sve u cilju očuvanja zdravog načina života i ljepšeg izgleda prirode koja nas okružuje./A.Zulfić/