Stara džamija u Priluku nacionalni spomenik BiH

Piše: dr. sc. Suadin Strašević

-Stara džamija u Priluku nacionalni spomenik Bosne i Hercegovine

Naš grad ponosan je na svoju bogatu historiju. Iz osmanskog razdoblja brižljivo čuvamo i baštinimo
kulturno historijske spomenike. Posebno smo ponosni na džamiju koja se nalazi na prostorima našega
grada u mjestu Priluk. Danas u povodu Dana džamija, osvrnut ćemo se na osnovne činjenice o Staroj
drvenoj džamiji u Priluku.
Džamija je u cjelosti sagrađena od drveta 1735/36. godine. Jedna je od svega nekoliko sačuvanih džamija u Bosni i Hercegovini sagrađenih na taj način. Po tome je jedinstvena na širim prostorima južne Evrope. Dzamiju smo čuvali kroz teška i dramatična prohujala stoljeća.
Džamiju je sagradio kapetan tuzlanske kapetanije Derviš hadži Hasan beg Osmanpašić, koji je bio sin
bosanskog vezira (namjesnika) a kasnije i velikog vezira na Porti, Topal Osman –paše. Otac našega
vakifa, Topal Osman paša poginuo je u osmansko perzijskom ratu 1733. godine u svojstvu seraskera/
vrhovnog zapovjednika osmanskih armija, a od strane sultana je proglašen gazijom. Otac našega
vakifa ukopan je u Kirkuku, Irak.
Dvije godine poslije toga, njegov sin će u mjestu Priluk; na prostorima sultanovog hasa; kojim je upravljao/eminovao, sagraditi našu džamiju. Prilučki vakif, kapetan tuzlanske kapetanije Derviš hadži Hasan beg Osmanpašić koji je imao i zvanje šejha, ukopan je u haremu Jalske džamije u Tuzli. Veoma je značajna ličnost o kojoj sam u više navrata pisao, između ostalog i u svojoj knjizi „Stara džamija u Priluku“ 2014. Tako da je naša džamija i jedna od rijetkih džamija koja ima svoju monografiju u kojoj su njene kulturno-historijske vrijednosti brižljivo istražene i dokumentovane. Uz vakifa tuzlanskog kapetana, kao vakif se spominje i šejh Mustafa, za kojeg smo utvrdili da je bio vojni efendija tuzlanske kapetanije.
Navedene historijske činjenice mjesto Priluk i naš grad Živinice direktno vežu za Portu i Istanbul. Mi tu tradiciju cuvamo s ponosom.
Godine 2013. džamija je proglašena Nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine; dobrom od naše najveće važnosti. Njena vrijednost je neprocjenjiva. Međutim, vrijeme i godine su učinile svoje. Džamiju je potrebno obnoviti, te su pokrenuti koraci u tom pravcu. Od strane nadležnog Medžlisa IZ-e imenovan sam za predsjednika Komisije za izbor arhitektonske kuće, ovlaštene za rad na nacionalnim spomenicima, kako bi se pristupilo izradi projektne dokumentacije.
Radi se o veoma složenim i zahtjevnim radovima. Komisija je radila naporno i očekujem uskoro
potpisivanje ugovora kojim bi se označio početak rada na dokumentaciji; koja bi u krajnjem vodila ka
restauraciji, sanaciji i konzervaciji naše prilučke ljepotice… /dr. sc. Suadin Strašević/

Na slici:Nišan vakifa stare drvene džamije u Priluku:Derviša hadži Hasana bega Osmanpašića,kapetana tuzlanske kapetanije.Harem jalske džamije u Tuzli.