Stigla pomoć Federalnog štaba CZ

Nakon prestanka kišnih padavina očekuje se povlačenje vode sa poplavljenih područja.Ipak, Spreča još prijeti i mnogo je poplavljenog zemljišta i objekata.Amir Kamberović iz Civilne zaštite Grada Živinice ističe da se štete još sumiraju:

“Spreča se izlila iz svog korita na području Malina i Strašnja.Poplavljeno je ukupno oko hiljadu hektara zemljišta na području Grada Živinice i preko 350 stambenih objekata.Uz sve to još je poplavljeno i 30 poslovnih objekata, najviše u Industrijskoj zoni Maline”.

Danas se očekuje smanjenje vodostaja Spreče i drugih rijeka.Jedno vrijeme voda je plavila i putnu komunikaciju magistrale M-18 u Malinama.

“Imamo pomoć od Federalnog štaba Civilne zaštite, ispumpavamo vodu iz obejakata, evakuišemo ljude iz kuća, tu je i pomoć u dezinfekciji, tako da poduzimamo sve mjere na saniranju posljedica od poplava”, kaže Kamberović.

Od našeg sagovornika saznajemo da je gradonačelnik Kamenjaković u izolaciji, te da sada tu dužnost obnaša zamjenik Enes Glavinić.Štab Civilne zaštite Grada Živinice je u stalnom zasjedanju i poduzima odgovarajuće mjere.