Stručni kolegij ministra MUP TK u Živinicama

Danas, 17.septembra, u zgradi PU Živinice održan je stručni kolegij ministara MUP-a Tuzlanskog kantona. Kolegiju su pored ministra Midhata Dobrnjića, prisustvovali i direktor Uprave policije Dževad Korman, kao i komandir PS Živinice Faik Fočić.

Jedina tačka dnevnog reda bila je razmatranje mogućnosti za poboljšanje uslova za rad policijskih službenika i drugih uposlenika Policijske uprave Živinice.

Obzirom da stanje objekta u kome je smještena PU Živinice ne zadovoljava ni minimalne uslove za nesmetano funkcionisanje i rad njenih uposlenika, i da se objekat nalazi na zemljištu za koje nisu riješeni imovinsko-pravni odnosi, zaključeno je da se mora osigurati podrška predstavnika lokalne zajednice i pronađe nova lokacija za izgradnju zgrade u kojoj bi bila smještena PU Živinice.

Takođe je zaključeno da se napravi plan aktivnosti, te da se transparentno informiše o poduzetim aktivnostima na realizaciji istog, kao i o problemima na koje se naiđe radi bržeg rješavanja istih. Sve navedeno za cilj ima stvaranje boljih uslova za rad uposlenika PU Živinice, kao i pružanje boljih uslova građanima Živinica u ostavarivanju njihovih prava./MUP TK/