Studenti Agronomije posjetili Farmu krava”Hrvići”

Studenti treće godine Agronomije posjetili su savremenu Farmu muznih krava “Hrvići” u Bašigovcima.

Imali su šta i vidjeti jer farmu ima 150 grla,od čega je 100 muznih krava visoko kvalitetnih pasmina, koje dnevno daju oko 2000 litara svježeg mlijeka.Plasman mlijeka je redovan i ugovoren, tako da sve ide na tržište.

U okviru ovog gazdinstva nalazi se i 50 junica. Dvadeset četiri sata nadzora u ishrani i higijene u štali, rezultat je impozantne dnevne količine mlijeka koje daju ova zdrava muze krave.Štala od 36m*36m, je izgrađena po visokim standardima,idejno projektno rješenje uradili su sami vlasnici,te štala je kako smo i sami vidjeli prostrana,sa puno svjetlosti, ozračenja, provjetrena.

Studenti u pratnji magistrice Mustafić i dr. Noćajević uz pridržavanje higijensko-epidemiološke mjere su iznijeli svoja pozitivna mišljenja o organizaciji rada na Farmi Hrvići. Ponuđena su idejna rešenja velikih količina stajnjaka kroz energetsku efikasnost, mogućnost instaliranja mini postrojenja za proizvodnju bioplina, koji bi kroz polivalentni pristup mogao obezbijediti električnu i toplotnu energiju, a od nus proizvoda može se dobiti kvalitetno organsko gnojivo (digestat).

Vlasnici farme su u srdačnom razgovoru sa studentima podijelili farmersko iskustvo i pozvali da ih ponovo posjetimo.Ovom prilikom zahvaljujemo se ljubaznim domaćinima koji su nam omogućili da provedemo par sata na njihovoj farmi, te smo obećali da ćemo ponoviti posjetu./Tim za medije/