Svjetski dan voda:Akcija čišćenja obala Drine

World Vision BH fondacija je u saradnji sa Gradskom upravom Grada Goražde i Mjesnom zajednicom Goražde 1.obilježilaSvjetski dan voda. Ovim povodom smo pokrenuli akciju čišćenja priobalja rijeke Drine u kojoj su učestvovali učenici osnovnih i srednjih škola, volonteri Crvenog krsta Goražde i građani.

“Šetalište je kritična zona na kojoj se uvijek zadržava otpad koji nanosi voda. Smeće koje neodgovorni građani bacaju u gornji dio toka Drine rijeka nanese na obale u gradskoj zoni”, kaže Edisa Ahmetspahić iz World Vision BH fondacije.

Pored čišćenja okoliša, Dan voda obilježen je dječijim performansom kojim dječaci i djevojčice vrtićkog uzrasta izražavaju njihovo shvatanje važnosti očuvanja okoliša.

“Naviku da brinemo o prirodi i okolišu usvajamo od ranog djetinjstva i World Vision se trudi potaći djecu i mlade da se odgovorno ponašaju i daju primjer i starijim da čuvaju svoju životnu sredinu, a posebno Drinu koja je simbol našeg grada i regije.Upravo zato organizujemo akcije čišćenja obala rijeka, šetališta i drugih površina uklanjajući razno smeće, plastiku i kućni otpad. Prošle godine smo u saradnji sa Gradskom na ovom području postavili kante za smeće, te ovom prilikom molimo građane da ih koriste i ne odlažu smeće u prirodi.” dodala je Edisa.

Za učesnike akcije čišćenja se tokom dana organizira ručak koji spremaju učenici Srednje stručne skole „Džemal Bijedić“ i Udruženje ribolovaca.

World Vision BH Fondacija podržava sve aktivnosti koje za cilj imaju smanjenje negativnih posljedica klimatskih promjena, te ćemo u narednom periodu nastaviti akcije čišćenja i pošumljavanja ogoljenih površina, sa posebnim fokusom na medonosno drveće. Sve aktivnosti se odvijaju u okviru projekta “Pokreni akciju za promjenu” koji World Vision BH fondacija provodi u 9 općina u BiH.

“Svjesni utjecaja klimatskih promjena na našu okolinu, porast temperature, sve učestalije suše i poplave, smatramo da ne smijemo odgađati aktivnosti koje doprinose ublažavanju ovih posljedica promjene klime”, kaže Edisa Ahmetspahić iz World Vision BH fondacije./Nejra Baltes/