Svjetski dan zaštite okoliša

Svjetski dan zaštite okoliša obilježava se svake godine 5. juna u više od 140 zemalja svijeta, na godišnjicu održavanja Konferencije Ujedinjenih naroda posvećene okolišu (Štokholm, 1972. godine), kada je usvojen Program zaštite okoliša Ujedinjenih naroda (UNEP). To je najvažniji dan UN-ovog poticanja ekološke osviještenosti i djelovanja na području zaštite okoliša u svijetu.

Svjetske vlade i organizacije na taj dan već 47 godina pokreću akcije kojima se promovira važnost zaštite okoliša. Svake godine, Svjetski dan zaštite okoliša posvećen je temi koja zahtijeva posebnu brigu i urgentno djelovanje. Obilježavanjem Dana zaštite okoliša diljem svijeta potiče se svijest o okolišu i usmjerava politička i društvena pažnja te se nastoje istaknuti glavni okolišni problemi i omogućiti svima da shvate vlastitu ulogu i odgovornost u djelovanju s ciljem održivog razvoja.

Cilj obilježavanja Dana zaštite okoliša jest da se ukaže na snagu i moć pojedinca i lokalne zajednice u rješavanju problema zaštite okoliša i usmjeravanja ka održivom razvoju. Nužno je da postanu aktivni sudionici održivog i ravnomjernog razvitka te preuzmu odgovornost za očuvanje planete znajući da je uloga lokalnih zajednica ključna za razumijevanje važnosti pitanja zaštite okoliša i ostvarenja sigurnije i prosperitetnije budućnosti za sve.

S obzirom na činjenicu da su mnogi ekosistemi nepovratno uništeni, a drugi značajno degradirani, naš opstanak ovisi o brzini djelovanja i jasnoj koordinaciji međunarodne zajednice za njihovo očuvanje i obnovu. Stoga je UNEP rezolucijom od 1. maja 2021.godine, a potom i pokretom „Decenija obnove ekosistema“ koji simbolički kreće ovogodišnjim Svjetskim danom zaštite okoliša, pozvao sve vlade, poslovni sektor, stručnu i naučnu zajednicu, te širu javnost, da u nadolazećem razdoblju spriječe daljnju degradaciju ekosistema i osiguraju budućnost generacijama koje dolaze. Zbog toga je važno osvijestiti u javnosti da čovječanstvo već sredinom godine potroši kapacitete Zemlje koji bi nam trebali dostajati za čitavu godinu. Dakle, ljudski ekološki otisak, odnosno naša trenutna potrošnja i potrebe, dvostruko su veće od onoga što nam pruža planet tokom godine.

Na području Grada Živinice ima nekoliko udruženja koje imaju opredjeljenje borba za čistu prirodu i zaštitu okolice.Pomenimo i značajno djelo, knjigu “Zaštita okolice”, autora Ratka Banovića i Emira Arapdžića.Knjiga predstavlja prikupljena saznanja savremenog razmišljanja na razvoju ekološke svijesti i zaštite okolice, kao i prikupljena saznanja o značaju zaštite okolice u pravnom poretku BiH, entiteta i kantona.