Svojat:Probijena putna dionica Strane-Kruščić

Poslije dugogodišnje upornosti grupe građana iz Svojata, građevinska firma HiH Živinice probila je dionicu puta Strane-Kruščić, koji će najkraćim putem povezati Svojat sa mjestima Kuljan, Nasaovce, Džebare, Kršiće, Zukiće i Podgajeve.

Dosta se truda uložilo da ova dionica bude probijena. Dionica koja vodi kroz šumsku oazu ka turističkim destinacijama, Osmanovoj pećini, drevni grad Jasičak, Džebarskoj džamiji,nekropolama stećaka…

Tim putem su ljudi iz Sprečanske doline hodili na hodočašće u Džebarsku džamiju. Sada će se moći, uz nekoliko aktivnosti na probijenom putu, autima doći do pomenutih destinacija. Ovim putem se uključujemo na asfaltirani put Gornja Lukavica-Lipići, na mjestu Kruščić, a kada tu stignemo dolazimo u vazdušnu banju(Bedićka) u kojoj možemo osvježiti svoja pluća sa čistim kisikom. Slijedeća faza na ovoj putnoj komunikaciji je zatezanje pomenutog puta, nasipanje i valjanje. Možda zapamtimo i asfaltiranje.

Zahvaljujemo se svima koji su doprinijeli prvoj fazi na ovoj dionici. Ovaj put je kraći, posebno za ljude koji imaju rodbinske i prijateljske odnose iz Sprečanske doline sa mještane brdskih naselja od Džebara do Podgajeve.U biti ovo je najbolji bajramski poklon za sve koji će hoditi ovim putem. Upornost se isplati./Dr.Sead Noćajević/